Podział religii (religie narodowe, naturalne, objawione, teizm, deizm i in.) - strona 3

wierzeń charakterystyczny m.in. dla wczesnej religii żydowskiej (czysty monoteizm uformował się dopiero ok. VI w. p.n.e.) czy religii starożytnego Egiptu (bóg Słońca-Re).

monoteizm

Monoteizmem nazywa się wiarę w istnienie jedynego Boga. Występuje w chrześcijaństwie, judaizmie oraz islamie. Wyklucza istnienie jakichkolwiek innych istot boskich. Jest przeciwieństwem politeizmu. Według badacza W. Schmidta monoteizm był najbardziej pierwotną formą wierzeń religijnych, ale później uległ degeneracji i przekształcił się w różne kulty.

teizm

Teizmem nazywa się wiarę w Boga jedynego, osobowego, transcendentnego (istniejącego poza i ponad przyrodą), będącego stwórcą świata i sprawującego nad nim opiekę. Przeciwieństwem teizmu jest ateizm (niewiara w Boga), politeizm (wielobóstwo), panteizm (utożsamienie Boga ze światem) oraz deizm (który neguje możliwość ingerencji Boga w losy świata).

deizm

Deizmem nazywa się pogląd, według którego Bóg stworzył świat, ustanowił dla niego prawa, ale nie interweniuje w bieg jego historii ani w losy człowieka. Deizm odrzuca zatem opatrzność Bożą, możliwość objawienia, zaprzecza boskości Chrystusa oraz samej potrzebie istnienia Kościoła. W zamian proponuje ideę religii

Polecamy również:

 • Co to jest religia?

  Nie ma jednej definicji religii. Większość badaczy na potrzeby swojej pracy tworzy własne bądź korzysta z ogromnego arsenału już powstałych, które można podzielić na definicje stukturalne (wskazujące na strukturę religii jako zjawiska) i funkcjonalistyczne (podkreślające funkcję religii): Więcej »

 • Funkcje religii - opis

  Religia spełnia funkcję normatywno-wychowawczą, polityczno-ideologiczną, światopoglądową, kompensacyjną, kultralną, integracyjną i soteriologiczną. Więcej »

 • Geneza religii - historia

  Powszechnie uznaje się, że religia nie pojawiła się w jakimś określonym momencie historii czy w określonym miejscu (rejonie geograficznym).  Więcej »

 • Doktryna religijna - definicja (eschatologia, antropologia religijna, dogmat i in.)

  Doktryna religijna (łac. doctrina – nauka) to zespół wierzeń, dogmatów, wskazań moralnych oraz zasad liturgicznych dotyczących danej religii. Jest teoretyczną podstawą przekonań religijnych wyznawcy. Więcej »

 • Kult religijny - definicja, przykłady

  Kult religijny (łac. cultus –  uprawa ziemi) jest zespołem czynności będących wyrazem czci człowieka wobec sił nadprzyrodzonych np. bóstwa. Stanowi zewnętrzny przejaw życia religijnego – gdzie nie ma żadnych aktów kultowych, tam nie można mówić o religii w... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 4 =
Ostatnio komentowane
ok
ktostam • 2021-06-19 15:17:37
Tak
Tak • 2021-06-17 07:30:57
spoko
:) • 2021-06-16 20:42:56
x - wpis został poprawiony, pozdrawiamy :)
ADMIN • 2021-06-15 06:34:20
Mudnok - poprawione, pozdrawiamy :)
ADMIN • 2021-06-15 06:37:39