Katolicyzm - religia - strona 2

pojętą obronę wiary katolickiej odpowiada z kolei Kongregacja Nauki Wiary. Zajmuje się m.in. weryfikacją pism teologicznych pod kątem zgodności z przyjętą doktryną oraz publikuje dokumenty o charakterze doktrynalnym, dyscyplinarnym i dotyczące sakramentów.

Kościół katolicki uznaje 21 soborów powszechnych (od Soboru Nicejskiego I w 325 r. do  II Soboru Watykańskiego, obradującego w latach 1962-1965), podczas gdy Kościół prawosławny przyjmuje postanowienia tylko  siedmiu pierwszych, kwestionując, podobnie jak protestanci, moc wiążącą ustaleń przyjętych na pozostałych czternastu.

Katolicyzm przyjmuje siedem sakramentów: chrzest, bierzmowanie, Eucharystię, pokutę, sakrament chorych (namaszczenie chorych), kapłaństwo, małżeństwo. Jest jedynym odłamem chrześcijaństwa, który głosi istnienie czyśćca jako miejsca, gdzie dusza człowieka może trafić po śmierci. Kanon Biblii katolickiej składa się z 46 ksiąg Starego Testamentu oraz 27 ksiąg Nowego Testamentu.

W katolicyzmie istnieje rozbudowany kult świętych oraz kult maryjny. W 1854 r. papież Pius IX ogłosił dogmat „O Niepokalanym Poczęciu Maryi”, a w 1950 r. papież Pius XII dogmat  „O wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny” (w prawosławiu mówi

Polecamy również:

 • Starokatolicyzm - zasady, w Polsce. Starokatolicyzm a katolicyzm

  W 1870 r. Sobór Watykański I ogłosił dogmat o nieomylności papieża w sprawach wiary i moralności. Został on odrzucony przez 65 biskupów oraz 21 arcybiskupów (w tym kilku kardynałów i prymasów), którzy reprezentowali  elitę ówczesnego środowiska teologów... Więcej »

 • Kościół greckokatolicki w Polsce - doktryna

  Kościół Greckokatolicki (Kościół bizantyjsko-ukraiński) zaliczany jest do grona katolickich Kościołów wschodnich. Powstał w wyniku unii brzeskiej podpisanej w 1596 r. pomiędzy Stolicą Apostolską i większością prawosławnych władyków na synodzie w Brześciu Litewskim. Więcej »

 • Kościół rzymskokatolicki w Polsce - doktryna

  Kościół Rzymskokatolicki (zwany również Kościołem katolickim obrządku łacińskiego bądź Kościołem zachodnim) jest największą pod względem liczby wyznawców częścią Kościoła katolickiego na świecie. Według danych opublikowanych w Annuario Pontificio (roczniku statystycznym Stolicy... Więcej »

 • Tradycjonalizm katolicki - Sedewakantyzm

  Tradycjonalizmem katolickim nazywa się nurt katolicyzmu, który wyłonił się na skutek sprzeciwu części duchowieństwa wobec postanowień Soboru Watykańskiego II. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 2 =
Ostatnio komentowane
Pewien błąd się wkradł. "W 1912 r. Byron wygłosił w Izbie Lordów przemówienie" sta...
Ruda • 2021-12-05 16:35:07
Łatwo
bynio • 2021-12-05 15:42:03
T
Jack • 2021-12-05 13:16:14
ok
Shrek • 2021-12-04 18:50:37
Tak
skal • 2021-12-04 16:21:06