4 cnoty kardynalne - strona 2

Bogu i bliźnim tego, co im się należy. W stosunku do Boga jest ona określana „cnotą religijności” i znajduje swój wyraz w aktach pobożności. Natomiast w stosunku do ludzi wiąże się ona z poszanowaniem praw każdego człowieka i do czuwania nad harmonią w stosunkach międzyludzkich. Człowiek sprawiedliwy to człowiek prawy i uczciwy, zarówno w swoich myślach, jak i postępowaniu.

Męstwo to cnota zapewniająca człowiekowi wytrwanie w trudnościach i stałość w dążeniu do dobra. Ułatwia stawianie oporu wszelkim pokusom i pomaga przezwyciężać przeszkody w życiu moralnym. Uzdalnia także do przezwyciężania strachu, w tym strachu przed śmiercią. Człowiek, który odznacza się męstwem, jest zdolny do wyrzeczeń, a nawet złożenia siebie w ofierze w obronie słusznej sprawy.

Umiarkowanie jest cnotą, która pozwala opanować dążenie do przyjemności i wprowadza w życiu człowieka równowagę. Dzięki niej wola jest w stanie panować nad popędami. Osoba obdarzona tą cnotą nie daje się uwieść... by iść za zachciankami swego serca (Syr 5, 2). W Nowym Testamencie umiarkowanie nazywane jest skromnością bądź prostotą.

Polecamy również:

 • Główne prawdy wiary

  1) Jest jeden Bóg. 2) Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, a za zło karze. 3) Są trzy Osoby Boskie : Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. 4) Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia. 5) Dusza ludzka jest nieśmiertelna. 6) Łaska Boska jest... Więcej »

 • 10 przykazań Bożych

  Samo słowo Dekalog wywodzi się z języku greckiego klasycznego i znaczy „dziesięć słów”. Owo „dziesięć słów” Bóg objawił na świętej górze Mojżeszowi i całemu narodowi wybranemu. Są to zatem słowa samego Boga. Zostały spisane w Księdze Wyjścia (Wj 20,1-17) i w... Więcej »

 • Przykazanie miłości Boga i bliźniego

  Przykazania miłości to dwa przykazania, które według tradycji chrześcijańskiej zostały ustanowione przez Jezusa Chrystusa: przykazanie miłości Boga i miłości bliźniego (tj. każdego człowieka). Występowały one już w Torze, czyli najstarszej części Starego Testamentu. Więcej »

 • 8 błogosławieństw

  8 błogosławieństw stanowi streszczenie doskonałości chrześcijańskiej. Są one wskazówkami jak należy działać i jaką postawę przyjąć, aby wejść do Królestwa Bożego. Zostały wygłoszone przez Jezusa podczas Kazania na Górze i spisane przez św. Mateusza w jego Ewangelii (Mt 5, 3-11). Więcej »

 • 7 grzechów głównych

  Siedem grzechów głównych to grzechy, które tradycyjnie uważane są za źródło wszystkich innych grzechów, błędów i wad. Należą do nich: 1. Pycha, 2. Chciwość, 3. Nieczystość, 4. Zazdrość, 5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, 6. Gniew, 7. Lenistwo. Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 2 + 3 =
smile7002
2020-05-30 09:10:35
dzięki
Ostatnio komentowane
.
kadzionka • 2021-10-20 15:11:25
Dziekuje
MajMos • 2021-10-20 14:36:02
Dziękuję :)
:) • 2021-10-19 17:04:53
po jakiego uda ktoś to wymyślał
czarnypjes • 2021-10-17 16:53:04
doobry artykuł
Jan Marcalik • 2021-10-15 16:22:46