Andrzej Wajda, Wesele – streszczenie, porównanie z książką - strona 3

z różnic między dramatem a filmem jest przedstawienie przestrzeni zabawy weselnej. U młodopolskiego dramaturga przyjęcie odbywać się miało w izbie przylegającej do chaty, niekoniecznie w pełni widocznej dla odbiorcy. Na plan pierwszy wyciągane były jedynie wątki kluczowe w poszczególnych momentach sztuki. Andrzej Wajda ukazał wesele w całej swojej okazałości – akcja filmu rozgrywa się w głośnej, rozbawionej i przeludnionej izbie, a odbiorca znajduje się w samym jej środku. W tym samym pomieszczeniu odbywały się rozmowy o monologi postaci. Ponadto w filmie konwencja realistyczna i symboliczna przeplatają się przez cały czas jego trwania. Stanisław Wyspiański podzielił je na dwie części swojego dramatu, zostały one wyraźnie oddzielone od siebie.