Nie wierzę w nic - interpretacja i analiza wiersza

„Nie wierzę w nic” to sonet. Zgodnie z konwencją gatunku, dwie pierwsze czterowersowe strofy mają charakter opisowy. W tej części podmiot liryczny przedstawia swój światopogląd, sentencjonalnie określony już w tytule wiersza.

Podmiot liryczny neguje wartość jakiegokolwiek działania, wszystkie idee uznaje za jałowe. Swoją sytuację porównuje do rzeźbiarza, który chciał wyrzeźbić Afrodytę, jednak nie zdołał ująć w marmurze idei piękna, zniszczył więc swoje dzieło z śmiechem i z przekleństwem na ustach. Afrodyta to alegoria piękna – pomysł zaklęcia go w marmurze, a więc w materii, kruszcu, okazuje się niewykonalny, przekracza możliwości człowieka. Podobnie jest z ideami, w które wierzył podmiot liryczny. Okazują się one nieprzystające do rzeczywistości, skazane na klęskę – zasługują więc na strącenie z piedestału i zniszczenie.

Wiersz Przerwy-Tetmajera jest przykładem liryki bezpośredniej, „ja” liryczne wypowiada się w pierwszej osobie liczy pojedynczej, zdradzając swoje poglądy i marzenia. Prezentowana przez bohatera postawa to przykład młodopolskiego dekadentyzmu. Wszystkie wartości zostają tutaj jednoznacznie zanegowane, szczególną niechęć podmiotu lirycznego budzi zaś jakakolwiek aktywność: „(...) wstręt mam do wszystkich czynów”. Wysiłek, starania nie przynoszą niczego poza cierpieniem. Marzenia są nieosiągalne, pragnienia człowieka nigdy nie zostaną w pełni zaspokojone, dlatego nie warto nawet próbować walczyć o nie.

W ostatnich trzywersowych strofach zostaje wyrażone pragnienie niebytu, czyli nirwany. Dekadencka postawa prowadzi do twardej i bolesnej konstatacji: „(...) konieczność jest wszystkim, wola ludzka niczym”. Człowiek jest zdeterminowany przez czynniki zewnętrzne, musi poddać się losowi. Jest nieistotny i zbyt słaby, aby przeciwstawić się światu. W tej sytuacji może pragnąć  wyłącznie jednego – uwolnić się od męki istnienia. Symbolem takiego uwolnienia się jest stan nirwany – błogiego niebytu, zawieszenia między życiem a śmiercią.

Polecamy również:

  • Nie wierzę w nic - treść wiersza

    Nie wierzę w nic, nie pragnę niczego na świecie, Wstręt mam do wszystkich czynów, drwię z wszelkich zapałów: Posągi moich marzeń strącam z piedestałów I zdruzgotane rzucam w niepamięci śmiecie…  Więcej »

Komentarze (2)
Wynik działania 3 + 3 =
elo elo
2020-10-30 07:22:11
siema
nic
2017-05-21 12:39:23
ok
  • Najnowsze
  • Losowe
Ostatnio komentowane
slabiutko ogólniki
• 2024-05-19 14:36:56
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16
łatwe
• 2024-05-16 19:37:20
Abc
• 2024-05-16 08:13:44
Przydatny na po prawe oceny z historii
• 2024-05-15 14:52:53