Juliusz Słowacki, Fantazy – bohaterowie

Fantazy Dafnicki

Jest to tytułowy bohater dramatu, kreujący się na romantyka - podaje się na poetę, choć nikt nigdy nie czytał jego poezji. Cechuje go przede wszystkim cyniczność i obłuda, wydaje się także być znużony swoja zamożnością. Zgoda na poślubienie córki sąsiadów w zamian za umorzenie długów jest dla niego raczej rozrywką, kaprysem niż poważną deklaracją. Na Podole przyjechał w poszukiwaniu nowych wrażeń i takim wydał mu się pomysł zaręczyn z prostą dziewczyną, choć wiedział, że ta nigdy go nie pokocha. Hrabia usiłował wzorować swoje życie na wielkich romantykach, służyć ideałom, podobnie jak oni choć swoją zakłamana postawą wyraźnie temu przeczył. Sporo czasu zajęło mu zrozumienie, że to jego kochanka Idalia jest miłością jego życia. Uświadamia mu to między innymi samobójstwo Majora, z którym pozostawał w konflikcie.

Idalia

Kochanka hrabiego Fantazego. Była zupełnie inna od niego – sympatyczna, uśmiechnięta i szlachetna. Jej uczucie do Fantazego należy rozpatrywać w kategorii beznadziejnych. Pozostawała jednak pod dużym wpływem mężczyzny i to z jego powodu również próbowała kreować się na wielki umysł romantyczny. Rozumiała całą sytuację jaka miała miejsce między hrabim i Dianną i wręcz chciała pomoc dziewczynie uniknąć niechcianego związku. Podarowała Janowi pieniądze by odkupił swoja ukochaną od Fantazego i sam ją poślubił.

Major

Jest narodowości rosyjskiej i tak naprawdę nazywał się Waldemar Hawryłowicz. Podczas powstania dekabrystów mógł zabić cara, czego jednak nie zrobił z powodu szacunku do władcy. Tej decyzji żałował przez całe życie. Major był dobrym człowiekiem, pomagający ludziom, bardzo oddany ojczyźnie. Był gotowy na poświęcenie własnego życia w imię miłości Jana i Dianny.

Dianna

Jest córką Respektów, która zostaje zmuszona do poślubienia niechcianego mężczyzny, tak naprawdę kochając innego. Godzi się na wyjście za Fantazego by poświęcić się dla dobra sytuacji rodziny i chłopów. Jest postacią na wskroś pozytywną. To ona uosabia propagowaną przez Juliusza Słowackiego czystą, prostą i szczerą miłość.

Jan

Powstaniec listopadowy, który podczas walk organizował oddziały chłopskie. Pragnął niepodległości Polski oraz wyzwolenia warstwy chłopskiej. Został zesłany na Sybir, gdzie poznał Majora, z którym się zaprzyjaźnił. Jan bardzo kochał Diannę, ale rozumiał jej postępowanie i postanowił zwolnić ją z obietnicy oddania mu swojej ręki. Wiedział też, że nigdy nie zapewni jej godnych warunków do życia. Parze udało się wyjść z opresji miłosnych i związać się na zawsze dzięki finansowej pomocy Majora Hawryłowicza.

Polecamy również:

  • Juliusz Słowacki, Fantazy – opracowanie

    Dzieło Juliusza Słowackiego to dramat składający się z pięciu aktów pisanych wierszem. Poeta stworzył go w latach 1844-1845 w Paryżu. Więcej »

  • Juliusz Słowacki, Fantazy - problematyka

    Najważniejszym celem Juliusza Słowackiego było ukazanie w dramacie fałszu i obłudy jakie dotyczyły polskich warstw arystokracji. W ten sposób pisarz chciał zasygnalizować, że należałoby stworzyć tzw. nowe elity, które w świeży, zaradny sposób pracowałyby na rzecz rozwoju społeczeństwa i... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 2 =
  • Najnowsze
  • Losowe
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43