Exegi monumentum (Wybudowałem pomnik) - interpretacja i analiza wiersza - strona 2

ny, bo jego twórczość pozostanie w dorobku ludzkości:

Nie wszystek umrę, wiele ze mnie tu pozostanie
Poza grobem (…)

Podmiot liryczny jest pewien trwałości poezji, a więc i swojej sławy, co wyraża słowami:

Róść ja dopóty będę, dopóki na schody
Kapitolu z westalką cichą kapłan kroczy

Ówcześnie panowało powszechne przekonanie o wieczności Rzymu i rzymskiej religii, stąd też trwałość poezji ukazana została poprzez metaforę z nim związaną.

W kolejnych dwu wersach znajdują się autobiograficzne wątki, dzięki czemu można powiedzieć z całą pewnością, iż ja liryczne, jest tożsame Horacemu. Horacy nawiązuje do swojej ojczyzny :

Gdzie z szumem Aufidus rozhukany toczy,
Gdzie Daunus w suchym kraju rządził ludy polne.

Trzy następne wersy są opisem zasług Horacego, które czynią z niego wielkiego poetę:

Na wyżyny się wzbiłem i żem przeniósł pierwszy
Do narodu Italów rytm eolskich wierszy

Zaznaczyć należy, iż „eolskie wiersze” odnoszą się do wierszy greckich, a w szczególności do liryków Alkajosa i Safony.

Horacy odnosi się także do swojego pochodzenia (był bowiem synem wyzwolonego niewolnika, mimo to otrzymał gruntowne wykształcenie):

(…) że ja niski wprzódy

Dwa ostatnie wersy to apostrofa skierowana do Melpomeny

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 2 =
Ostatnio komentowane
@ Krzyż, o co Tobie się rozchodzi?
• 2022-05-16 23:41:06
Dzięki pomogło
• 2022-05-16 19:44:12
Fajne fajnie
• 2022-05-16 19:35:14
fajne
• 2022-05-16 16:04:04
Za długie
• 2022-05-16 15:04:11