Błędy fonetyczne - przykłady

Błąd fonetyczny wynika z nieprawidłowej wymowy wyrazu.

RODZAJE BŁĘDÓW I PRZYKŁADY

1. Nieprawidłowa artykulacja głosek, m.in.:

- wymawianie ę i ą jako [e], [en], [eń], [om], [on], [an], np. [piekny], [menski], [łabeńdź], [mojom głowom], [grzonski], [włanczać],

- wymowa ortograficzna (doliterowa) ę na końcu wyrazu, czyli z mocno akcentowaną nosowością, np. [idę], [robię],[źrebię],

- wymowa ą na końcu czasowników jako [o], np. [mówio], [chco], [bioro],

- wymowa grup literowych li, au, ke, ge jako [ly], [a-u], [kie], [gie], np. [lystonosz], [a-utor], [pokier], [mogie],

- nadmierne upraszczanie grup spółgłoskowych, np. [szczała] zamiast poprawnego [stszała], [czysta] zamiast [tszysta], [czeba] zamiast [tszeba/czszeba],

- hiperpoprawna wymowa głosek w liczebnikach typu pięćdzieciąt - poprawnie [p’eńdz’es’ont], dziewięćdziesiąt - poprawnie [dz’ew’eńdz’esiont].

2. Nieprawidłowa wymowa wyrazów, m.in.:

- opuszczanie głosek, np. wymawianie wyrazów Jagiełło, pierwszy, tłuszcz jako [Jagieło], [pierszy], [tuszcz],

- dodawanie głosek, np. espresso, Henryk, kanister wymawiane jako [ekspresso], [Hendryk], [karnister],

- przestawianie lub zamiana głosek na inne, np. [kordła], [bryloczek], [narzyczeni] zamiast [kołdra],

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 3 =
Ostatnio komentowane
FAJNIE
BUBIKSON • 2021-12-08 21:43:02
super wyjaśnione!
Amelia • 2021-12-07 07:58:07
Fajne
Geniusz matematyczny • 2021-12-06 19:23:28
Ruda, dziękujemy za zwrócenie uwagi, poprawione :)
ADMIN • 2021-12-07 11:56:56
Łatwo
bynio • 2021-12-05 15:42:03