Błędy fonetyczne - przykłady

Błąd fonetyczny wynika z nieprawidłowej wymowy wyrazu.

RODZAJE BŁĘDÓW I PRZYKŁADY

1. Nieprawidłowa artykulacja głosek, m.in.:

- wymawianie ę i ą jako [e], [en], [eń], [om], [on], [an], np. [piekny], [menski], [łabeńdź], [mojom głowom], [grzonski], [włanczać],

- wymowa ortograficzna (doliterowa) ę na końcu wyrazu, czyli z mocno akcentowaną nosowością, np. [idę], [robię],[źrebię],

- wymowa ą na końcu czasowników jako [o], np. [mówio], [chco], [bioro],

- wymowa grup literowych li, au, ke, ge jako [ly], [a-u], [kie], [gie], np. [lystonosz], [a-utor], [pokier], [mogie],

- nadmierne upraszczanie grup spółgłoskowych, np. [szczała] zamiast poprawnego [stszała], [czysta] zamiast [tszysta], [czeba] zamiast [tszeba/czszeba],

- hiperpoprawna wymowa głosek w liczebnikach typu pięćdzieciąt - poprawnie [p’eńdz’es’ont], dziewięćdziesiąt - poprawnie [dz’ew’eńdz’esiont].

2. Nieprawidłowa wymowa wyrazów, m.in.:

- opuszczanie głosek, np. wymawianie wyrazów Jagiełło, pierwszy, tłuszcz jako [Jagieło], [pierszy], [tuszcz],

- dodawanie głosek, np. espresso, Henryk, kanister wymawiane jako [ekspresso], [Hendryk], [karnister],

- przestawianie lub zamiana głosek na inne, np. [kordła], [bryloczek], [narzyczeni] zamiast [kołdra], [breloczek], [narzeczeni],

- błędna wymowa wyrazów obcych, np. leginsy wymawiane jako [ledżinsy], szlauch jako [szlauf].

3. Błędy w akcentowaniu polegające na łamaniu zasad obowiązujących w języku polskim,  np. akcentowanie wyrazów obcego pochodzenia (uniwersytet, opera, prezydent), zapożyczeń zakończonych na -yka, -ika (matematyka, dynamika) lub liczebników czterysta, osiemset, dziewięćset na inną niż trzecia sylabę od końca.

4. Błędy w intonacji - niewłaściwy akcent zdaniowy (np. wznoszący dla wypowiedzeń oznajmujących), brak zróżnicowania melodycznego (cała wypowiedź na jednym tonie), brak płynności wypowiedzi (mowa rwana), zbyt szybkie tempo mówienia.

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 5 =
  • Najnowsze
  • Losowe
Ostatnio komentowane
zajefajne
• 2024-06-12 14:00:02
q
• 2024-06-10 20:15:55
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43