Błędy wyrazowe, słownikowe

Błąd słownikowy (wyrazowy) polega na użyciu wyrazu w niewłaściwym znaczeniu.

PRZYKŁADY BŁĘDÓW SŁOWNIKOWYCH

1. Zastępowanie słów niewłaściwymi synonimami:

- fanatyczny zwolennik sałatek zamiast entuzjastyczny (fanatyk jest skrajnie nietolerancyjny w stosunku do innych),

- nostalgia za wakacjami zamiast tęsknota (nostalgia to tęsknota za ojczyzną),

- serwis dedykowany podróżnikom zamiast przeznaczony dla… (dedykować - poświęcić komuś utwór literacki, muzyczny lub dzieło sztuki).

2. Mylenie wyrazów podobnych (paronimów):

- adoptowanie strychu na warsztat zamiast adaptowanie (adaptować - przystosowywać, adoptować - przysposobić dziecko),

- efektywny strój zamiast efektowny (efektowny - robiący wrażenie, efektywny - przynoszący efekty),

- kompania reklamowa zamiast kampania (kampania - szereg działań zmierzających do celu , kompania - grono znajomych / formacja wojskowa).

3. Używanie słów w niewłaściwym znaczeniu:

- wiele alternatyw zamiast wiele opcji (alternatywa - dwie możliwości),

- kolaboracja firm zamiast współpraca (kolaboracja - współpraca z wrogiem),

- przyciągnąć czyjąś atencję zamiast uwagę (atencja - szacunek).

4. Stosowanie pleonazmów (łączenie wyrazów, których treść powiela się):

- poprawić na lepsze (poprawić - zmienić coś na lepsze),

- cofnąć się do tyłu (cofnąć się - posunąć się do tyłu),

- wspólna współpraca (współpraca - wspólne działanie).

5. Nadużywanie wyrazów modnych:

- kultowy film, kultowy reżyser, kultowa fryzura zamiast  znany, fascynujący, popularny, modny,

- beznadziejna pogoda, beznadziejny film, beznadziejne samopoczucie zamiast brzydka pogoda, nudny film, złe samopoczucie,

- strasznie, totalnie, kompletnie dla podkreślenia zarówno negatywnej, jak i pozytywnej opinii (strasznie smaczny/strasznie nudny, totalnie udany/totalnie przereklamowany, kompletnie odjechany/kompletnie pijany).

6. Nadużywanie zapożyczeń (gdy pojęcia mają rodzime odpowiedniki):

- kreować wizerunek, fryzurę, grę zamiast tworzyć,

- lider klasy zamiast przewodniczący,

- najwyższy level bezrobocia zamiast poziom.

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 1 =
  • Najnowsze
  • Losowe
Ostatnio komentowane
222
• 2023-06-06 19:49:33
r
• 2023-06-06 17:41:12
git
• 2023-06-06 10:07:31
super
• 2023-06-05 19:23:14