Błędy interpunkcyjne - przykłady

Błędem interpunkcyjnym jest każde odstępstwo od obowiązujących norm interpunkcyjnych w zakresie użycia kropki, przecinka, średnika, wykrzyknika, pytajnika, wielokropka, myślnika, nawiasu, cudzysłowu i dwukropka.

Błędy interpunkcyjne dotyczą nieprawidłowości w wyznaczaniu granic wypowiedzeń.  Zasadniczo polegają na pominięciu znaku, jego nadużyciu lub użyciu błędnego znaku interpunkcyjnego.

PRZYKŁADY DOTYCZĄCE POMINIĘCIA ZNAKU INTERPUNKCYJNEGO

1. Brak znaku na końcu wypowiedzenia.

Mamo, czy mogę zaprosić na kolację Karola

Mamo, czy mogę zaprosić na kolację Karola?

Do schroniska dotarliśmy około południa

Do schroniska dotarliśmy około południa.

Przestań się wtrącać

Przestań się wtrącać!

2. Brak przecinka w zdaniu złożonym

Jedni odpoczywali na brzegu basenu inni cieszyli się orzeźwiającą kąpielą.

Jedni odpoczywali na brzegu basenu, inni cieszyli się orzeźwiającą kąpielą.

Dostałem zaproszenie ale nie wiem czy z niego skorzystam.

Dostałem zaproszenie, ale nie wiem, czy z niego skorzystam.

Wszedłszy do tramwaju skasował bilet.

Wszedłszy do tramwaju, skasował bilet.

3. Brak kropki po skrócie

Konsultowałem się z prof Tomaszem Kowalskim.

Konsultowałem się z prof. Tomaszem Kowalskim.

13 maja br odbyło się kolejne posiedzenie Rady Miasta.

13 maja br. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Miasta.

Szkole nadano imię mjr Henryka Dobrzańskiego.

Szkole nadano imię mjr. Henryka Dobrzańskiego.

4. Nieujęcie cytatu, tytułu w cudzysłów (jeśli nie jest inaczej oznaczony, np. zapisany kursywą)

Dziadunio zwykł mawiać: Co cię nie zabije, to cię wzmocni.

Dziadunio zwykł mawiać: „Co cię nie zabije, to cię wzmocni”.

Autorem Ostatniej wieczerzy jest Leonardo da Vinci.

Autorem „Ostatniej wieczerzy” jest Leonardo da Vinci.

5. Brak znaków interpunkcyjnych wydzielających człony wtrącone

W wielu krajach Europy np. w Niemczech, we Francji, w Hiszpanii, we Włoszech obowiązującą walutą jest euro.

W wielu krajach Europy (np. w Niemczech, we Francji, w Hiszpanii, we Włoszech) obowiązującą walutą jest euro.

Poznaliśmy się o ile mnie pamięć nie myli w grudniu 1990 roku.

Poznaliśmy się o ile mnie pamięć nie myli w grudniu 1990 roku.

Książki którą mi poleciłeś nigdzie nie mogę kupić!

Książki, którą mi poleciłeś, nigdzie nie mogę kupić!

PRZYKŁADY DOTYCZĄCE NIEPOPRAWNEGO UŻYCIA ZNAKU INTERPUNKCYJNEGO

Spotkanie odbędzie się 16. VI. 1982 r. w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Kącik”.

Poprawny zapis daty - 16 VI 1982 r.

Do upieczenia szarlotki potrzebuję ½ kg. mąki.

Prawidłowy zapis jednostki wagi - kg

Dokąd idziesz?.

Poprawny zapis - Dokąd idziesz? Na końcu zdania po pytajniku kropki się już nie stawia.

Wyślij przesyłkę kurierem, lub skorzystaj z usług Poczty Polskiej.

Poprawny zapis - Wyślij przesyłkę kurierem lub skorzystaj z usług Poczty Polskiej. Spójnik lub nie wymaga użycia przecinka.

Nie wiem, co się z nami stanie….

Poprawny zapis - Nie wiem, co się z nami stanie Wielokropek składa się z trzech kropek.

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 2 =
  • Najnowsze
  • Losowe
Ostatnio komentowane
bez marii bylby nikim, bez pozdra
• 2024-04-18 17:47:36
walter white heisenberg?
• 2024-04-18 17:47:07
walter white?
• 2024-04-18 17:46:34
bARDZO FAJY TEKST! POWIEM SZCZERZE, ŻE MIAŁEM WZWÓD W TEMACIE PANIEN pOCKICH, ZWŁasza ...
• 2024-04-18 14:07:19