Reklamacja produktu po angielsku (letter of complaint) - zwroty, wzór, z tłumaczeniem

Letter of complaint

Dear Sir/Madam,

I am writing to complain about a smartphone which I bought in your shop three weeks ago. The device is new and uder two-year guarantee (see attached copy of the receipt).

Firstly, the smartphone stopped working the very next day after delivery. The screen simply went off and it took me an hour to switch it on. I thought that it is one-time problem but it occured again.

What is more, the order lacked the headset. As far as I am concerned, headphones should be included. Your negligence has caused me a lot of inconvenience. I feel there must be some explanation for that.

Could I please ask you to look into this matter? I demand a new device or a full refund. Please contact me at the above address or by phone. I would appreciate your immediate actions. Thank you for your assistance and cooperation.

I am looking forward to hearing from you.

Yours faithfully,

Tom Waits

List z reklamacją produktu po angielsku - tłumaczenie

Szanowny Panie/Pani

Piszę, aby wyrazić silną dezaprobatę w związku ze smartphonem. który kupiłem w Państwa sklepie trzy tygodnie temu. Sprzęt jest nowy i objęty dwuletnią gwarancją (proszę spojrzeć na załączoną kopię rachunku).

Po pierwsze, smartphone przestał działać następnego dnia po dostawie. Ekran po prostu zgasł, a jego ponowne włączenie zajęło mi prawie godzinę. Myślałem, że to jednorazowy problem, ale zdarzył się znowu.

Co więcej, w zamówieniu brakowało zestawu słuchawek. Z tego, co mi wiadomo, słuchawki powinny być dołączone. Państwa zaniedbanie spowodowało wiele niedogodności. Myślę, że musi istnieć jakieś wytłumaczenie na to wszystko.

Czy mogliby Państwo zająć się tą sprawą? Domagam się nowego smartphona lub zwrotu pełnej kwoty. Proszę skontaktować się ze mną pod powyższym adresem lub numerem telefonu. Będę wdzięczny za natychmiastowe działania. Dziękuję za Pańską pomoc i współpracę.

Z niecierpliwością czekam na odpowiedź.

Z poważaniem

Tom Waits

DICTIONARY - SŁOWNICZEK
I am writing to complain about - Piszę aby poskarżyć się na...

under guarantee - objęty gwarancją
the lack of - brak [czegoś]
to lack - brakować
a receipt - rachunek
a device - urządzenie
headset - zestaw słuchawek
headphones - słuchawki

a delivery - przesyłka, dostarczenie
negligence - zaniedbanie
I feel there must be some explanation for that. -  Myślę, że musi istnieć jakieś wytłumaczenie na to wszystko.
I demand a full refund - Domagam się zwrotu pełnej kwoty.
Thank you for your assistance and cooperation. - Dziękuję za Pańską pomoc i współpracę.
I would appreciate your immediate actions. - Będę wdzięczny za natychmiastowe działania.
I am looking forward to hearing from you. - Z niecierpliwością czekam na odpowiedź.
Yours faithfully - Z poważaniem
Could you please look into this matter? - Czy mogliby się Państwo zająć tą sprawą?

Inne zwroty:

I am writing to express my strong dissatisfaction - Piszę aby wyrazić silną dezaprobatę...
I am writing regarding/in connection with... - Piszę w związku z...
I feel I must complain about... - Czuję, że muszę się poskarżyć na...
To begin with... - Przede wszystkim...
First of all.../ Firstly... -  Na początek...
Moreover.../ What is more... - Co więcej
To make matters worse... -  Co gorsza...
In spite of/despite the fact... - Mimo że.../ Pomimo faktu, że...
Yours sincerely - Z poważaniem

Polecamy również:

Komentarze (2)
Wynik działania 2 + 1 =
neon
2020-01-30 15:54:33
Poprawcie sobie błędy: - device is new and uder two-year guarantee + device is new and under two-year guarantee - I thought that it is one-time problem but it occured again. + I thought that it is one-time problem but it occurred again.
most89
2015-05-02 09:33:04
świetny list, dużo przydatnego słownictwa.
Ostatnio komentowane
ez
• 2024-05-20 17:04:26
ok
• 2024-05-20 16:01:25
slabiutko ogólniki
• 2024-05-19 14:36:56
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16
łatwe
• 2024-05-16 19:37:20