Dialog w sklepie AGD - reklamacja

Shop assistant: Hello, how can I help you?

Customer: Hi, last week I bought a wasching machine here and now I’d like to make a complaint.

Shop assistant: I see. Can you show me your receipt first?

Customer: Of course, here you are.

Shop assistant: All right. Please, tell me what exactly would you like to complain about?

Customer: Well, when I got home,  I realized the manual was missing, and it was just the beginning of my problems. I wanted to turn the wasching machine on, but it just started making funny noises.

Shop assistant: Did you manage to switch it on eventually?

Customer: Unfortunately, it was impossible. I tried to start it a few more times, but there was no result.

Shop assistant: I’m so sorry to hear that. The good news is that your wasching machine can be easily replaced with a new one.

Customer: Frankly speaking, I’d rather get a full refund than be given another washing machine.

Shop assistant:  It’s totally up to you. Please, fill in the form so that I’ll be able to transfer the money into your  bank account.

Customer: Into my bank account…. I was hoping to get a refund in cash.

Shop assistant:  Oh, you paid by credit card, and now the only option is to wait for the money transfer.

Customer: Okay, then. I’ve already completed the form.

Shop assistant: Thank you. Please, expect the transfer within seven days.

Customer: Thanks. Goodbye.

Shop assistant: You’re welcome. Have a nice day.

Glossary - słownictwo

I’d like to make a complaint. - Chciałbym złożyć reklamację.

Can you show me your receipt first? - Czy może mi pan najpierw okazać paragon?

Here you are. - Proszę (przy podawaniu czegoś).

Please, tell me what exactly would you like to complain about? - Proszę powiedzieć, czego dokładnie miałąby dotyczyć reklamacja?

The manual was missing. - Brakowało instrukcji.

To turn the wasching machine on. - Włączyć pralkę.

It just started making funny noises. – Zaczęła jedynie wydawać dziwne dźwięki.

Did you manage to switch it on eventually? - Czy udało się panu w końću ją uruchomić?

Your washing machine can be easily replaced with a new one. - Pana pralka z łatwością może zostawić wymieniony na inny.

Frankly speaking, I’d rather get a full refund. - Szczerze mówiąc wolałbym otrzymać pełen zwrot.

It’s totally up to you. - To całkowicie zależy od pana.

Please, fill in the form so that I’ll be able to transfer the money into your  bank account. - Proszę wypełnij ten formularz, dzięki czemu będę mogła przelać pieniądze na Pana konto.

I was hoping to get a refund in cash. - Miałem nadzieję otrzymać zwrot w gotówce.

I’ve already completed the form. - Już wypełniłem formularz.

You’re welcome. - Nie ma za co.

 Have a nice day. - Miłęgo dnia.

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 5 =
Ostatnio komentowane
Ani słowa o czworościanie którego krawędzie, powierzchnie i objętość - są wyrażon...
• 2024-03-04 21:58:56
takie łątwe
• 2024-03-04 15:46:48
"Mianem libertarianizmu zwykło się nazywać najbardziej radykalny nurt liberalizmu." No...
• 2024-03-01 10:11:23
Super i MEGA pomocne!
• 2024-02-28 10:18:34
joł joł jowisz najwiekszy olbrzym gazowy 5 od słonca na pewno nie przeoczysz choć mooj...
• 2024-02-27 14:59:44