Czasowniki frazowe - język angielski - strona 3

draw out)

Przykłady zdań z phrasal verbs:

Could you turn down the music? - Czy możesz ściszyć muzykę?
I don't like getting up in the morning. - Nie lubię wstawać rano z łóżka.
We came across a very interesting article yesterday. - Wczoraj natknęliśmy się na bardzo interesujący artykuł.
They turned down his offer. - Oni odrzucili jego propozycję.
She came in, took off her coat and sat down. - Ona weszła, zdjęła płaszcz i usiadła.
Did you make up your mind? - Czy już się zdecydowałeś?
They put off the meeting once again. - Oni znów przełożyli spotkanie.
Our ideas always come off. - Nasze pomysły zawsze wypalają.
Keep away from the troubles. - Trzymaj się z dala od problemów.
I want to go in for this competition. - Chcę wziąć udział w tym konkursie.

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 3 =
Ostatnio komentowane
proste dodawanie
Jan • 2021-11-29 11:45:35
To super że nagle Rz zmienia się w Rs bez żadnego powodu :/
Anonim • 2021-11-28 11:37:17
Git
Franek to nie ja • 2021-11-27 17:22:35
Spoko
Kowal • 2021-11-24 18:52:36
Dzięki za to
Niewiadomym:) • 2021-11-24 17:45:42