Podbój Rusi przez Mongołów - historia

Po śmierci Czyngis – chana, w roku 1227 Imperium Mongolskie zostało podzielone między jego potomków. Oprócz trzech synów wodza, w testamencie zostali również uwzględnieni jego wnukowie – Ordu i Batu. Do takiej sytuacji doszło ze względu na śmierć ich ojca, a najstarszego syna wielkiego chana – Dżocziego. Pierwszy z synów osiadł w Zachodniej Syberii i ustanowił Białą Ordę, natomiast Batu utworzył Złotą Ordę na zachód od Gór Uralskich.

Pomimo, że liczne państwa europejskie próbowały poradzić sobie z Rosją na jej zachodniej flance, nie odniosły w tej materii żadnych sukcesów. Natomiast od Mongołów, którzy uderzyli od wschodu, nie wymagało wiele wysiłków aby zdobyć ten kraj. Ruś ostatecznie została podbita przed Złotą Ordę.

W momencie, kiedy siły mongolskie dotarły do jednego z większych księstw rosyjskich – Riazania, zaproponowali warunki pokojowe, które zostały odrzucone przez stronę ruską. W efekcie siły Batu zniszczyły doszczętnie miasto, a następnie udały się w kierunku Nowogrodu. Miasto to stanowiło wówczas jeden z ważniejszych ośrodków handlowych.

W toku swojego przemarszu przez Ruś, kolejne miasta oraz fortyfikacje padały pod naporem Mongołów. Dotarli oni w końcu pod Kijów i pomimo zaciekłej obrony jaką stawili mieszkańcy, miasto poddało się ostatecznie pod koniec roku 1240.

Panowanie mongolskie nad Rusią miało charakter pośredni. Pozostawiono miejscowych książąt, którzy zachowali nawet tytuły wielkich książąt. W takiej sytuacji rządy wciąż były sprawowane przez Rurykowiczów tylko, że na tronach poszczególnych księstw zatwierdzali ich Mongołowie.
Poszczególni książęta mieli obowiązek przekazywania ogromnych trybutów na rzecz Mongołów. W sytuacji kiedy nie były one dostarczane, organizowano karne ekspedycje, którym towarzyszyły wielkie okrucieństwa. Kolejną metodą utrzymywania zwierzchnictwa nad obszarem Rusi, było wzniecanie i wykorzystywanie konfliktów miedzy księstwami.

Poszczególne obszary Rusi poddane były zwierzchnictwu mongolskiemu pod zróżnicowanym natężeniem. Zniszczony przez nich Kijów, stracił całkowicie na znaczeniu. Poza tym, ekspansja imperium mongolskiego spowodowała regres cywilizacyjny Rusi na kilka kolejnych wieków. Upowszechnił się również mongolski typ kultury politycznej, nastąpiły też zmiany w mentalności społecznej.

Polecamy również:

  • Aleksander Newski i jego rola. Bitwa na Kulikowym Polu - opis, skutki

    Bitwa na Kulikowym Polu, która miała miejsce 8 września w roku 1380, stała się ostatecznym rozstrzygnięciem trwającej wojny między Dymitrem Dońskim a Mamajem. Pierwszy z nich był wielkim księciem moskiewskim w latach 1359 – 1389, któremu udało się w roku 1378 rozbić siły Złotej Ordy w bitwie nad... Więcej »

  • Jednoczenie ziem ruskich pod przewodnictwem Moskwy - etapy

    W pierwszej połowie XIII w. ziemie ruskie podporządkowali sobie Tatarzy. W ramach systemu wprowadzonego przez najeźdźców, utrzymała się władza oraz tytuł wielkoksiążęcy wśród książąt ruskich. Wśród licznych księstw dzielnicowych Rusi, z czasem wyłoniły się dwa główne ośrodki –... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 5 =
Ostatnio komentowane
lol
• 2023-09-24 15:47:42
Muszę na poniedziałek napisać coś o "portret z pelargoniami" ale niestety tu nie znala...
• 2023-09-24 10:07:26
chyba ta
• 2023-09-21 19:21:13
dsasdsadasssssssss
• 2023-09-21 18:28:08
????
• 2023-09-20 13:10:13