Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Regulaminie.
ZAMKNIJ X
Autor:
Drukuj
Drukuj
Rozmiar
AAA

NKWD - definicja, działalność, historia. Ławrientij Beria - życiorys

Już od pierwszych dni rewolucji październikowej i walki o władzę w Rosji bolszewicy byli zmuszeni stosować aparat terroru, w celu zarówno likwidacji wrogów ich systemu, jak również zapobiegania jakimkolwiek niepokojom społecznym. Stąd też już w pierwszych miesiącach po rewolucji październikowej sformowana została Wszechrosyjska Nadzwyczajna Komisja do Walki z Kontrrewolucją i Sabotażem (w skrócie Wczeka lub Czeka). Jej najważniejszym twórcą był Polak, Feliks Dzierżyński, zwany ze względu na swoją działalność „krwawym katem”.  Zakończenie wojny domowej w Rosji nie oznaczało końca działalności aparatu bezpieczeństwa – wręcz przeciwnie, doszło do jego reorganizacji i rozbudowy, w oparciu o doświadczenia wojny. W roku 1922 doszło do reorganizacji i zmiany nazwy na OGPU (Zjednoczony Państwowy Zarząd Polityczny), wreszcie zaś, w roku 1934, w wyniku połączenia OGPU z innymi elementami aparatu bezpieczeństwa powstało słynne i wszechwładne NKWD (Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych).

NKWD stanowiło podstawę radzieckiego systemu utrzymywania władzy i zastraszania społeczeństwa. Organizacja ta posiadała ogromną władzę i była praktycznie niezależna od wszelkich innych instytucji państwowych. Do

Zobacz również

 • Kolektywizacja rolnictwa w ZSRR - na czym polegała? (przyczyny, przebieg, skutki)

  Podstawą ideologii komunistycznej, którą próbowano wcielić w życie w Związku Radzieckim, było uwspólnienie wszystkich środków produkcji i zanik własności prywatnej. Do działań takich w miarę szybko doszło w wielkich miastach, gdzie większość zakładów została po rewolucji przejęta przez państwo....

  Więcej
 • Obozy radzieckie - system łagrów sowieckich - Gułag

  Związek Radziecki był typowym przykładem państwa totalitarnego, w którym wszelkie próby zmiany istniejącego porządku w kraju były brutalnie i szybko tłumione. W celu zastraszenia i niszczenia ewentualnej opozycji, władze opierały się na rozbudowanym aparacie terroru i więziennictwa, w tym osławionym systemie obozów...

  Więcej
 • Wielka czystka w ZSRR za czasów Stalina

  Przejęcie władzy przez Józefa Stalina, które dokonało się na przełomie lat 20. i 30. XX wieku, było dla wielu członków Partii dużym zaskoczeniem. Stalin nie wyróżniał się wcześniej niczym szczególnym, nie należał do grona najbliższych współpracowników Lenina, zajmował też dosyć ma...

  Więcej
 • Wielki Głód na Ukrainie (1932-1933)

  Po zwycięstwie w wojnie domowej w Rosji i utworzeniu ZSRR komuniści zaczęli umacniać swoją władzę w świeżo zdobytym państwie. Okres NEP-u, czyli złagodzenia polityki i pozwolenia na drobną działalność gospodarczą pozwolił na powolne odbudowanie zrujnowanej gospodarki, nikt w kierownictwie WKP(b) nie miał jednak wątpliwości, że ...

  Więcej

Losowe zadania

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 5 =
Ostatnio komentowane
Fajnie
It's me • 2020-06-06 13:23:33
6
6 • 2020-06-06 07:22:09
Może być
Legnicki • 2020-06-05 06:50:34
Łatwe?
Limo • 2020-06-04 09:34:59
/Fajne\
Zuza • 2020-06-04 05:32:20