Bilans I wojny światowej - starty materialne, straty ludnościowe i in.

Aż do czasu wybuchu II wojny światowej I wojna światowa była największym i najbardziej niszczycielskim konfliktem  w dziejach Europy, a prawdopodobnie także i świata. W konflikcie brały udział 33 państwa, łącznie skupiające około 2/3 ówczesnej ludności świata. W walkach brały udział wszystkie najważniejsze potęgi światowe. Zdecydowanie liczniejszym sojuszem była Ententa, posiadająca zwłaszcza pod koniec wojny miażdżącą przewagę gospodarczą i materiałową.

W wyniku działań wojennych zginęło, zostało rannych bądź zaginęło około 5,5 miliona żołnierzy Ententy i 9,5 miliona żołnierzy Państw Centralnych. Dodatkowo do tych strat należy dodać około 50 milionów ofiar szalejącej w roku 1918 pandemii grypy, zwanej „hiszpanką”.  Zdecydowana większość strat po stronie Ententy przypada na armię rosyjską, a po stronie Państw Centralnych – niemiecką. Należy również pamiętać o długofalowych skutkach wojny, jakimi była konieczność zadbania o rannych, nierzadko okaleczonych w stopniu uniemożliwiającym im znalezienie pracy.

W czasie wojny cały przemysł walczących stron został zaangażowany w produkcję uzbrojenia dla walczących armii. Ogółem wyprodukowano około 27,6 mln karabinów, 850.000 karabinów maszynowych, 152.000 dział, 18.000 moździerzy, 182.000 samolotów, 9.200 czołgów, 340.000 samochodów, 1.051 mln sztuk pocisków artyleryjskich i 48.000 mln sztuk amunicji karabinowej. W wyniku braku rąk do pracy przemysł często musiał korzystać z udziału niewykwalifikowanych robotników, w tym kobiet.

Bezpośrednim skutkiem wojny było zniszczenie znacznych połaci Belgii, Francji, Polski i Rosji, zarówno w następstwie działań wojennych, jak również gospodarki rabunkowej okupantów. Straty owe są trudne do wycenienia, zwłaszcza kiedy mowa jest o bezcennych zabytkach architektury i sztuki, które zostały zniszczone w miastach, o które toczyły się walki. Jednymi z najbardziej zniszczonych miast były Ypres na froncie zachodnim i Kalisz na froncie wschodnim. Nie zamyka to oczywiście jednak listy miast, które poniosły straty w wysokości nawet powyżej 50% zabudowy.

Wreszcie wojna oznaczała koniec dawnego ładu w Europie. W jej wyniku doszło do rozpadu trzech największych monarchii europejskich i powstania na ich miejscu szeregu nowych państw, reprezentujących najróżniejsze formy rządów. Wśród nich znalazła swoje miejsce również odrodzona po 123 latach niewoli Rzeczpospolita Polska.

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 2 =
Ostatnio komentowane
słabe
kondradek_14 • 2020-11-24 10:12:18
fajne
szenino anino • 2020-11-23 20:48:13
Bardzo przydatne :))
Milka • 2020-11-23 17:28:48
Dobre ale ja tego nie wiedziałem
Szymon • 2020-11-23 14:33:33
fajny
Alek • 2020-11-23 11:13:48