Zróżnicowanie religijne ludności świata - geografia - strona 5

krajów afrykańskich na południe od Sahary.

Drugą na świecie religią pod względem liczby wyznawców jest islam. Jego wyznawcy stanowią około 20% mieszkańców Ziemi. Powstał on w VII wieku dzięki działalności proroka Mahometa i rozprzestrzenił się dzięki podbojom (na początku arabskim) i działalności misyjno-handlowej. Stanowią większość ludności Afryki Północnej, Bliskiego Wschodu i Turcji, Iranu, krajów Azji Środkowej, Afganistanu, Pakistanu, Bangladeszu, Malezji i Indonezji. Wyznawcy Islamu liczni są też w Afryce na południe od Sahary, zwłaszcza w Somalii, Tanzanii, Etiopii, Sudanie, Czadzie, Nigerii, Nigrze, Mali, Senegalu i Gwinei. W Europie najwięcej jest ich na Bałkanach – przeważają w Albanii, albańskim Kosowie i w Bośni i Hercegowinie. Wielu islamskich imigrantów mieszka też we Francji, Wielkiej Brytanii, Niderlandach i Niemczech. Stanowią też liczną mniejszość w Indiach.

Większość muzułmanów to sunnici, dla których poza świętą księgą – Koranem, najważniejszym źródłem wiary i praw są opowieści o czynach i słowach Mahometa – tzw. sunna, czyli droga, tradycja.

Drugi z nurtów islamu – szyizm (10-20% muzułmanów), opiera się na twierdzeniu o wyłącznym prawie zięcia Mahometa – Alego

Autor: dr Krzysztof Jarzyna z Instytutu Geografii UJK w Kielcach

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 1 =
Ostatnio komentowane
Punkt 3. Nie jest to prawda. Modlitwa w INTENCJACH Ojca Świętego. To znaczy, że modlimy...
• 2022-05-24 15:08:48
Xd
• 2022-05-24 12:29:43
vhyrgyuuo
• 2022-05-24 10:59:00
Git
• 2022-05-23 19:46:38