Zróżnicowanie religijne ludności świata - geografia - strona 3

3 podstawowe grupy:
- kościół katolicki, silnie hierarchiczny, uznający zwierzchność biskupa Rzymu (papieża), najliczniejszy spośród wyznań chrześcijańskich, różnice w liturgii pozwalają wyróżnić kościół łaciński (rzymsko-katolicki znany nam z polskich kościołów) i katolickie kościoły wschodnie (np. greckokatolicka Cerkiew Ukraińska), wyznawcy tego kościoła tradycyjnie żyją w Europie Południowej i Zachodniej (Płw. Iberyjski, Włochy, Francja i Belgia , południowe Niemcy – zwł. Bawaria), w Europie Środkowej (Polska, Litwa, Czechy, Słowacja, Austria, Węgry), w Irlandii, w krajach Ameryki Łacińskiej, na Filipinach, w krajach afrykańskich na południe od Sahary, które były koloniami francuskimi, belgijskimi i portugalskimi, wielu wyznawców katolicyzm ma też w USA, Kanadzie (zwłaszcza w Quebeku) i Australii;
- kościoły wschodnie, najliczniejszy wśród nich jest cerkiew ortodoksyjna (prawosławna), związana z obszarami dawnego Cesarstwa Bizantyńskiego i pozostającymi pod jego kulturowym wpływem (Cypr, Grecja, Macedonia, Serbia, Bułgaria, Rumunia, Gruzja, Rosja), są to kościoły narodowe (autokefaliczne), uznające jednak honorowe pierwszeństwo patriarchy Konstantynopola (dziś Stambuł w Turcji),

Autor: dr Krzysztof Jarzyna z Instytutu Geografii UJK w Kielcach

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 4 =
Ostatnio komentowane
.
• 2022-01-25 06:59:05
bardzo mi się podobała książka ,,Drzewo do samego nieba"
• 2022-01-24 12:21:34
super polecam te szkołę !!!!!!
• 2022-01-23 15:43:46
super szkoła
• 2022-01-23 15:36:46
Łatwiej z Pitagorasa niż z tak skomplikowanego wzoru
• 2022-01-23 10:30:13