Przemiany gospodarcze w Polsce po 1989 r. - główne kierunki zmian - strona 3

międzynarodowych korporacji inwestujących w Polsce należą: FranceTelekom, Fiat, Heineken, Dell, Groupe Danone i inne;

- rozwój rynku kapitałowego – powstanie giełdy papierów wartościowych w 1991, umożliwiającej obrót papierami wartościowymi (akcje przedsiębiorstw, obligacje i in.) oraz  pojawienie się na polskim rynku finansowym zagranicznych instytucji finansowych oferujących mieszkańcom i przedsiębiorcom kapitał, którego wcześniej w gospodarce brakowało;

- zmiana kierunków handlu zagranicznego – przed 1989 rokiem Polska była silnie powiązana handlowo z krajami socjalistycznymi Europy Środkowo-Wschodniej (zwłaszcza ze Związkiem Radzieckim) w ramach wspólnej polityki koordynowanej przez RWPG (Radę Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, zlikwidowaną w 1991 roku), obecnie najwięksi partnerzy handlowi Polski to inne kraje Unii Europejskiej, głównie Niemcy oraz Rosja (dostarcza surowców energetycznych) i Chiny;

- dążenie od ściślejszego powiązania gospodarczego z krajami Europy Zachodniej, ukoronowane przystąpieniem do Unii Europejskiej w 2004 roku.

Zmiany były możliwe w dużym stopniu dzięki redukcji zadłużenia zagranicznego przez naszych wierzycieli (obecnie jest ono, co prawda wyższe niż  przed 1989 rokiem, ale warunki jego spłaty są korzystniejsze i przy wyższych dochodach państwa rząd jest w stanie obsługiwać swój dług – spłacać odsetki).

Transformacja gospodarcza wiązała się jednak z kosztami społecznymi – z tym zwłaszcza ze wzrostem bezrobocia (i w efekcie ubóstwa i wykluczenia społecznego) wśród pracowników likwidowanych zakładów przemysłowych i Państwowych Gospodarstw Rolniczych.

Autor: dr Krzysztof Jarzyna z Instytutu Geografii UJK w Kielcach

Polecamy również:

  • Użytkowanie ziemi w Polsce - struktura, formy, zmiany

    W strukturze użytkowania ziemi można wyróżnić w naszym kraju:- użytki rolne, zajmujące 18,8 mln ha (60,2% powierzchni kraju),- grunty leśne, zajmujące 9,6 mln ha (30,7% powierzchni kraju ),- grunty pod wodami 648 tys. ha (2% powierzchni kraju),- grunty zabudowane i zurbanizowane 1,59 mln ha (5,1% powierzchni... Więcej »

  • Bogactwa naturalne Polski - występowanie, przykłady

    Pod pojęciem bogactwa (lub zasoby) naturalne rozumiemy przede wszystkim surowce mineralne będące zasobami nieodnawialnymi.Poza nimi termin ten odnosi się też do:- zasobów niewyczerpywalnych (powietrze oraz energia słoneczna, geotermalna, wiatru i wód płynących)oraz zasobów odnawialnych i... Więcej »

  • Sektory gospodarki w Polsce - geografia

    Gospodarka na poziomie krajowym tradycyjnie dzielona jest na 3 sektory: rolnictwo (sektor I), przemysł (sektor II) i usługi (sektor III). Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 3 + 5 =
werfgthjk
2017-06-07 18:26:34
takie nic :/
Ostatnio komentowane
po jakiego uda ktoś to wymyślał
czarnypjes • 2021-10-17 16:53:04
doobry artykuł
Jan Marcalik • 2021-10-15 16:22:46
XD
Xd • 2021-10-15 13:34:06
Es
Olek • 2021-10-15 13:30:44