Powstawanie oraz rodzaje opadów i osadów atmosferycznych - strona 2

się przez zamarzanie kropelek przechłodzonej wody na powierzchni opadających płatków śniegu.

Wyłącznie z chmury Cumulonimbus mogą wypaść opady gradu. Opad ten występuje w ciepłej części roku, najczęściej na wiosnę. Grad to nieforemne bryłki lodu o średnicy nawet kilku cm i masie nawet kilkuset gram. Prędkość opadania gradzin osiąga ponad 108 km/h, co w połączeniu z ich masą powoduje, że gradobicia mogą niszczyć plony na polach, budynki i pojazdy.

Szadź na drzewach
 Szadź na drzewach

 

Wśród osadów atmosferycznych wymienić należy:

- rosę, czyli kropelki wody kondensujące w nocy z pary wodnej zawartej w powietrzu na wychłodzonym podłożu, np. źdźbłach trawy;
- szron, czyli kryształki lodu zestalające się przy spadku temperatury powietrza poniżej 0°C z pary wodnej zawartej w powietrzu na wychłodzonym podłożu;
- szadź, czyli lodowe igiełki narastające po zawietrznej stronie pionowej przeszkody na skutek zamarzania kropelek mgły;
- gołoledź, czyli gładka, równa, przezroczysta warstewka lodu tworząca się z kropelek przechłodzonego deszczu lub mgły (temperatura <0°C) na wychłodzonej powierzchni ziemi, tworzy się zwłaszcza na przełomnie jesieni i zimy, stwarzając niebezpieczeństwo wypadków drogowych i złamań wśród pieszych.

Autor: dr Krzysztof Jarzyna z Instytutu Geografii UJK w Kielcach

Polecamy również:

 • Chemiczny skład atmosfery

  Mówiąc o składzie atmosfery ziemskiej, mamy na myśli skład powietrza atmosferycznego, czyli mieszaniny gazów występujących w atmosferze. Dwa najważniejsze gazy wchodzące w jej skład to azot – N2 (78,08%) i tlen – O2 (20,95%), które razem stanowią ponad 99% objętości powietrza... Więcej »

 • Budowa atmosfery - warstwy

  W obrębie atmosfery, najbardziej zewnętrznej spośród geosfer, również można wyróżnić szereg warstw. Najpopularniejszym kryterium wyróżniania tych warstw (sfer) jest pionowy profil temperatury powietrza. Analizując go wyróżniamy warstwy, w których temperatura spada wraz ze... Więcej »

 • Czynniki klimatotwórcze: astronomiczne, geograficzne

  Czynniki klimatyczne są to warunki fizyczne i geograficzne, które z jednej strony decydują o zróżnicowaniu klimatów Ziemi, z drugiej zaś strony decydują o kierunku i tempie zmian klimatu. Oddziaływanie czynników klimatycznych polega na wpływaniu na przebieg procesów, które... Więcej »

 • Bilans promieniowania, bilans cieplny Ziemi - geografia

  Głównym źródłem energii napędzającym procesy kształtujące pogodę i klimat na Ziemi jest promieniowanie słoneczne. Długość fali tego promieniowania jest mniejsza niż 4 μm, nazywamy go promieniowaniem krótkofalowym. Największe natężenie promieniowania słonecznego przypada na długość fali... Więcej »

 • Chmury - powstawanie, rodzaje

  Para wodna (woda w gazowym stanie skupienia) dostaje się do atmosfery na skutek parowania z powierzchni zbiorników wodnych (najwięcej z mórz i oceanów) oraz parowania fizjologicznego roślin (transpiracji). Ilość pary wodnej w powietrzu atmosferycznym nazywamy wilgotnością powietrza. Dla... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 2 =
Ostatnio komentowane
a gdzie jest załadowanie odzieży do pralki XD?
gsp367 • 2021-04-15 20:06:10
Ja nie ogarniam
Twój Stary • 2021-04-15 15:55:35
ll
k,l • 2021-04-15 14:03:02
nope
debil • 2021-04-15 09:58:55