Atmosfera - ciśnienie. Pogoda i klimat - elementy meteorologiczne, klimatyczne

Atmosfera (nazwa pochodzi od greckich słów: atmos + sphairakula/sfera oparów) to gazowa otoczka Ziemi, najbardziej zewnętrzna spośród sfer geosfery. Jej masa to ok. 5,3 tryliona ton, co stanowi tylko 1/1 000 000 część masy Ziemi. Blisko powierzchni Ziemi ciśnienie atmosferyczne (nacisk słupa atmosfery na powierzchnię) wynosi ok. 1013,25 hPa, a średnia gęstość powietrza 1,225 kg/m3 (kilka tysięcy razy mniej niż średnia gęstość Ziemi).

Wraz ze wzrostem wysokości obserwujemy szybki spadek ciśnienia atmosferycznego i gęstości powietrza, tak że na wysokości około 50 km ciśnienie atmosferyczne wynosi już mniej niż 1 hPa. Na skutek stopniowego rozrzedzania się powietrza trudno wskazać górną granicę atmosfery – jest ona nieostra. Ostatnie ślady atmosfery ziemskiej rejestrowane są na wysokości 20 tys. km, ale w najniższej warstwie atmosfery (troposferze) – sięgającej do wysokości od 8 km do 18 km zawarte jest 80% masy powietrza atmosferycznego.

W najniższej warstwie atmosfery ziemskiej – troposferze występują warunki, w których mogło powstać i rozwinąć się życie. Zachodzące tu procesy kształtują pogodę i klimat.

Pogoda to chwilowy, fizyczny stan atmosfery w danym miejscu. Podlega on nieustannym

Autor: dr Krzysztof Jarzyna z Instytutu Geografii UJK w Kielcach
Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 1 =
Ostatnio komentowane
Uważam że Rząd Pis dąży do stworzenia takiego modelu Państwa Polskiego .
adam • 2020-12-04 18:12:49
xd
księżniczkaxd • 2020-12-04 17:59:34
.
. • 2020-12-04 14:42:13
xd
xddd • 2020-12-04 10:14:31
frrgh
sadsd • 2020-12-04 09:25:33