Klimaty kuli ziemskiej - charakterystyka. Strefy klimatyczne - jakie są?

Zróżnicowanie geograficznych czynników klimatycznych powoduje, że na powierzchni Ziemi możemy wyróżnić wiele typów klimatu. Badacze od dawna próbowali porządkować obraz zróżnicowania klimatycznego i tworzyli klasyfikacje klimatu. Do dnia dzisiejszego opracowano ich ponad 400.

Jedną z pierwszych nowoczesnych klasyfikacji była klasyfikacja V. Koeppena, której pierwszą wersję opracowano w 1884. Kilkakrotnie modyfikowana jest najpowszechniej wykorzystywaną klasyfikacją klimatu na świecie. W polskich podręcznikach i atlasach geograficznych w powszechnym użyciu jest klasyfikacja autorstwa Wincentego Okołowicza z 1965 roku, oparta o analizę przebiegu rocznego opadów atmosferycznych oraz wartości i przebieg roczny temperatury powietrza.

Naczelną cechą zróżnicowania klimatów Ziemi jest strefowość klimatyczna, wynikająca ze zróżnicowania nasłonecznienia zależnie od szerokości geograficznej oraz ogólnej cyrkulacji atmosfery. Nieodłącznie ze strefowością klimatu związana jest sezonowość klimatu, czyli cykliczna zmienność warunków klimatycznych w ciągu roku. Na strefowość klimatu nakłada się wpływ astrefowych czynników klimatycznych, takich jak rzeźba terenu i wpływ prądów morskich. Obserwowaną

Autor: dr Krzysztof Jarzyna z Instytutu Geografii UJK w Kielcach
Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 1 =
Ostatnio komentowane
Opisz przemysł
Zbychu sto noga • 2020-10-25 13:38:03
Wow
Kaja • 2020-10-24 09:18:06
nic nie rozumiem
dmdk • 2020-10-26 14:13:39
123
434 • 2020-10-22 16:05:26
fajny tekst
Kiiibiiifuuuki • 2020-10-22 14:41:54