Piętra klimatyczne - opis

Piętrowość klimatyczna jest do pewnego stopnia odpowiednikiem strefowości klimatycznej w górach. Piętra klimatyczne leżą jedno nad drugim. Główną przyczyną piętrowości jest to, że wraz ze wzrostem wysokości bezwzględnej spada temperatura powietrza. Poza tym wraz ze wzrostem wysokości do pewnego poziomu rośnie wysokość opadów.

Granice pięter klimatycznych pokrywają się z granicami pięter roślinnych. Taką uwarunkowaną klimatycznie (spadkiem temperatury powietrza poniżej pewnej wartości) granicą jest górna granica lasu. W górach położonych w obszarach suchych obserwujemy za to dolną granicę lasu, która z kolei wynika ze wzrostu opadów wraz ze wzrostem wysokości.

Klimatycznie uwarunkowana jest też granica wieloletniego (dawniej wiecznego) śniegu. Powyżej niej więcej śniegu spada, niż topnieje. Powyżej tej granicy tworzą się lodowce górskie. Wysokość granicy wiecznego śniegu zmienia się zależnie od szerokości geograficznej. Najniżej (na poziomie morza) przebiega w szerokościach polarnych, najwyżej (powyżej 6000 m n.p.m.) przebiega w suchych klimatach szerokości zwrotnikowych. W bardziej wilgotnych górach szerokości równikowych przebiega nieco niżej (ok. 5000 m n.p.m.). Prawdziwa granica wieloletniego śniegu trochę odbiega od klimatycznej linii śniegu pod wpływem orografii terenu.

Autor: dr Krzysztof Jarzyna z Instytutu Geografii UJK w Kielcach

Polecamy również:

  • Współczesne zmiany klimatu na świecie - przyczyny, opis

    Klimat Ziemi w przeszłości ulegał wielu zmianom, które od około 2,3 mld lat temu (pierwszej epoki lodowej) wyrażały się w tym, że dłuższe okresy ciepłe (o długości co najmniej kilkuset milionów lat) przeplatane były przez krótsze okresy chłodne (o długości kilkudziesięciu milionów lat).... Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 1 + 3 =
nikola
2016-02-23 15:54:33
nic tam nie ma
Ostatnio komentowane
Ani słowa o czworościanie którego krawędzie, powierzchnie i objętość - są wyrażon...
• 2024-03-04 21:58:56
takie łątwe
• 2024-03-04 15:46:48
"Mianem libertarianizmu zwykło się nazywać najbardziej radykalny nurt liberalizmu." No...
• 2024-03-01 10:11:23
Super i MEGA pomocne!
• 2024-02-28 10:18:34
joł joł jowisz najwiekszy olbrzym gazowy 5 od słonca na pewno nie przeoczysz choć mooj...
• 2024-02-27 14:59:44