Ludność Australii i Oceanii - strona 3

się osadnictwo japońskie w terytoriach mandatowych Ligi Narodów w Mikronezji (po 1945 roku zostali repatriowani do Japonii). Japońscy osadnicy pozostali na należących do dziś do Japonii wulkanicznych wyspach Ogasawara/Bonin na zachodnim Pacyfiku.

Wśród wyznawców religii najliczniejsi w Australii i Oceanii są chrześcijanie (ok. 28,2 mln w 2009 roku – prawie 75% mieszkańców tej części świata) – przede wszystkim Anglikanie i osoby wyznań protestanckich. Niektórzy nawróceni na chrześcijaństwo wyspiarze Oceanii pozostali przy swoich niektórych wierzeniach etnicznych. Wśród imigrantów z Azji (m.in. na Fidżi, Hawajach, czy w Australii i Nowej Zelandii) stosunkowo liczni (po 400-500 tys.) są wyznawcy islamu, hinduizmu i buddyzmu.
Wzrasta liczba osób niereligijnych, zwłaszcza w krajach najbardziej rozwiniętych gospodarczo i cywilizacyjnie – w Australii 19% w 2006 roku, w Nowej Zelandii 35% w 2006 roku.
 
Australia w 2010 roku charakteryzowała się wysokim stopniem urbanizacji – 89% mieszkańców mieszkało tam w miastach. W Nowej Zelandii mieszkańcy miast stanowili 86% mieszkańców kraju. Silnie zurbanizowane są też Palau (84%), Guam i Amerykańskie Samoa (po 93%), zaś w Nauru cała ludność zamieszkuje osiedla typu miejskiego. Pozostałe państwa i terytoria zależne Oceanii są dużo słabiej zurbanizowane. W należącym do Francji terytorium Wallis i Fauna, na brytyjskiej wyspie Pitcairn i na zależnym od Nowej Zelandii terytorium Tokelau w ogóle nie ma osad, które można byłoby uznać za miasta. Niski współczynnik urbanizacji mają też m.in.: Papua-Nowa Gwinea (12,5% ludności kraju mieszkającej w miastach), Samoa i Wyspy Salomona (ok. 20% ludności w miastach), Vanuatu (25%), czy Kiribati (44%). Nieco silniej zurbanizowana jest np. francuska Nowa Kaledonia (61% mieszkańców kraju).
Duże metropolie miejskie w tej części świata znajdują się tylko w Australii, na Nowej Zelandii i na Hawajach.
Największym miastem jest Australii jest Sydney (ok. 4,5 mln mieszkańców w zespole miejskim w 2009 roku). Mniejsze, chociaż również duże miasta to australijskie to: Melbourne (prawie 4 mln mieszkańców w zespole miejskim w 2009 roku), Brisbane (nieco ponad 2 mln mieszkańców w zespole miejskim w 2009 roku), oraz Perth (ok. 1,66 mln mieszkańców w zespole miejskim w 2009 roku).
Na Nowej Zelandii Największym miastem jest Auckland, którego zespół miejski w 2007 roku liczył ok. 1,3 mln mieszkańców.
Obszar metropolitalny miasta Honolulu na Hawajach liczy prawie 1 mln mieszkańców (samo miasto ok. 390 tys. mieszkańców).
Jeśli brać pod uwagę inne państwa i terytoria zależne regionu stosunkowo dużymi ośrodkami miejskimi są: Port Moresy w Papui-Nowej Gwinei (ponad 300 tys. mieszkańców) i Papeete na wyspie Tahiti w Polinezji Francuskiej (ponad 130 tys. mieszkańców).

Autor: dr Krzysztof Jarzyna z Instytutu Geografii UJK w Kielcach

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 1 =
Ostatnio komentowane
Ani słowa o czworościanie którego krawędzie, powierzchnie i objętość - są wyrażon...
• 2024-03-04 21:58:56
takie łątwe
• 2024-03-04 15:46:48
"Mianem libertarianizmu zwykło się nazywać najbardziej radykalny nurt liberalizmu." No...
• 2024-03-01 10:11:23
Super i MEGA pomocne!
• 2024-02-28 10:18:34
joł joł jowisz najwiekszy olbrzym gazowy 5 od słonca na pewno nie przeoczysz choć mooj...
• 2024-02-27 14:59:44