Australia - państwo wysoko rozwinięte gospodarczo

Związek Australijski

TERYTORIUM,  STRUKTURA  TERYTORIALNA  I  LUDNOŚĆ  PAŃSTWA
Powierzchnia: 7 702,5 tys. km2 (6. pod względem wielkości państwo świata).
Od 1901 roku federacja 6 dawnych brytyjskich kolonii na kontynencie Australii (o statusie dominium – z bardzo szeroką, stopniowo powiększającą się autonomią). Te kolonie (dziś stany Australii) to:
- Nowa Południowa Walia (najstarsza kolonia, początkowo brytyjska kolonia karna, założona w 1788 roku, ze stolicą Sydney),
- Tasmania (kolonia założona w roku 1825, stolica Hobart),
- Australia Zachodnia (kolonia założona w roku 1829, stolica Perth),
- Australia Południowa (kolonia założona w roku 1836, stolica Adelaide),
- Victoria (kolonia złożona w roku 1851, stolica Melbourne),
i Queensland (kolonia założona w roku 1859, stolica Brisbane).
Statusu stanu formalnie nie ma północna część kraju, w 1911 roku wydzielona Australii Południowej jako Terytorium Północne, ze stolicą w Darwin. Z terytorium Nowej Południowej Walii wydzielono w 1911 roku Australijskie Terytorium Stołeczne ze stolicą całego kraju - Canberrą.
Statut Westminsterski z 1931 roku nadawał wszystkim brytyjskim dominiom (w tym Australii) równorzędne prawa z Wielką Brytanią w ramach Imperium Brytyjskiego. Statut wszedł w życie po ratyfikacji przez parlament Australii w 1942 roku, co można uznać za początek pełnej niezależności Australii (chociaż głową państwa do dziś jest gubernator generalny reprezentujący królową brytyjską).
Przed kolonizacją brytyjską Australia znana była jako Nowa Holandia (to właśnie żeglarze holenderscy badali w XVII w. jej zachodnie, północne i południowe wybrzeża).

Liczba ludności (2011 r.): około 22,65 mln ludzi (od 1945 roku wzrosła ok. 3 razy), najludniejsze państwo Australii i Oceanii.
Gęstość zaludnienia bardzo niska: średnio 2,9 osób/km2 (3. najrzadziej zaludnione państwo świata), ludność skupiona głównie na południowo-wschodnim wybrzeżu kraju i w miastach.
Przyrost naturalny Australii jest dodatni i wynosi +7,0‰. Jest też Australia ważnym krajem imigranckim - ostatnich latach przybywa ponad 160 tys. osób rocznie (gł. z Azji i wysp Oceanii).
Struktura wiekowa Australii charakteryzuje się w porównaniu z Polską większym udziałem ludności zarówno w wieku do 19 lat (21,5% w Polsce i 24,8% w Australii), jak i w wieku 65 lat i więcej (13,6% w Polsce i 16,6% w Australii).

Rdzenną ludnością Australii są ciemnoskórzy Aborygeni Australijscy. Żyje ich w Australii około 670 tys.; stanowią ok. 3% ludności kraju. W użyciu pozostaje ok. 200 języków Australijskich Aborygenów. Szacuje się, że ich przodkowie przybyli do Australii ok. 40 tys. lat temu. Najwięcej zamieszkuje ich w dużych miastach wschodniego wybrzeża kraju; procentowy udział ludności aborygeńskiej największy jest jednak w odludnych obszarach Australii Zachodniej i na Terytorium Północnym, gdzie stanowią nawet ponad 25% ludności.
W przeszłości byli oni przedmiotem eksterminacji przez białych przybyszów – np. rdzenni mieszkańcy Tasmanii wymarli całkowicie.
Osoby pochodzenia europejskiego stanowią ok. 92% ludności Australii. Większość z nich to osoby pochodzenia brytyjskiego (ponad połowa przyznaje się do brytyjskich przodków, ok. 1/3 wiąż swoje korzenie po prostu z Australią). Po II Wojnie Światowej Australia (jako odpowiedź na japońskie plany podboju i kolonizacji słabo zaludnionego kontynentu australijskiego) otworzyła się również na imigrantów z innych krajów zniszczonej wojną Europy: Włochów, Niemców, Greków, Holendrów i Jugosłowian.
Coraz liczniej są też Azjaci (najwięcej jest osób pochodzenia chińskiego – 4% ludności kraju i indyjskiego – 2%), oraz wyspiarzy z państw

Autor: dr Krzysztof Jarzyna z Instytutu Geografii UJK w Kielcach

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 2 =
Ostatnio komentowane
"Mianem libertarianizmu zwykło się nazywać najbardziej radykalny nurt liberalizmu." No...
• 2024-03-01 10:11:23
kys(keepurselfsafe)
• 2024-02-28 14:36:21
Super i MEGA pomocne!
• 2024-02-28 10:18:34
joł joł jowisz najwiekszy olbrzym gazowy 5 od słonca na pewno nie przeoczysz choć mooj...
• 2024-02-27 14:59:44
Ok
• 2024-02-27 09:29:45