Krainy geograficzne Polski - podział, rozmieszczenie, charakterystyka - Geografia - strona 5

Sandomierza i Kazimierza Dolnego). W obszarach występowania żyznych gleb przeważają obszary rolnicze (jest tam mało lasów). Lokalnie występuje tam roślinność kserotermiczna (np. na skałkach wapiennych) i stepowa (np. w Niecce Nidziańskiej).

Na południe od pasa wyżyn położone są kotliny podkarpackie: Kotlina Oświęcimska, Brama Krakowska i największa Kotlina Sandomierska. Geologicznie jest to obszar zapadliska tektonicznego powstały w orogenezie alpejskiej. W trzeciorzędzie obszar ten zalany był wodami morza, których pozostałością są złoża soli mioceńskich Wieliczki i Bochni. Kotlinę Sandomierską wyściełają plejstoceńskie utwory polodowcowe zlodowaceń południowopolskich (Sanu I i Sanu II).

Na południu kraju znajdują się 2 łańcuchy górskie: Sudety – stare góry zrębowe, odmłodzone w orogenezie alpejskiej (geologicznie przedłużeniem Sudetów jest równinne i lekko faliste Przedgórze Sudeckie) i Karpaty – młode góry sfałdowane w orogenezie alpejskiej (niskie Góry Świętokrzyskie położone są w obrębie pasa wyżyn).
Najwyższym wzniesieniem Sudetów jest położona w paśmie Karkonoszy Śnieżka (1 602 m n.p.m.). Inne pasma i masywy górskie Sudetów to m.in.: Góry Izerskie, Góry Stołowe, Góry Sowie,

Autor: dr Krzysztof Jarzyna z Instytutu Geografii UJK w Kielcach

Polecamy również:

 • Ochrona przyrody w Polsce - geografia

  Ochrona przyrody w Polsce ma już 1000-letnią tradycję. Już w XI wieku Bolesław Chrobry ograniczył polowania na bobry (pierwsze zakazy służyły głównie zachowaniu dla władcy zwierzyny łownej). Obecnie ochronę przyrody w Polsce reguluje Ustawa o ochronie przyrody z 2004 roku. Ustanowiła ona 9 form ochrony przyrody. Więcej »

 • Flora i fauna Polski

  Flora (świat roślinny)Polski jest  średnio bogata w gatunki. Występuje tu około 2 700 gatunków roślin naczyniowych, 67 gatunków paprotników, ok. 600 gatunków mchów, ok. 1 600 gatunków porostów. Występuje tu też około 5 000 gatunków grzybów (obecnie... Więcej »

 • Gleby Polski - rodzaje

  Gleby występujące w Polsce nawiązują do strefowości klimatycznej i roślinnej. Wśród gleb strefowych dominują gleby brunatne (cambisols) i płowe (luvisols), typowe dla biomu liściastych i mieszanych lasów szerokości umiarkowanych rozwijającego się w okresowe chłodnym i równomiernie wilgotnym... Więcej »

 • Charakterystyka Morza Bałtyckiego - geografia

  Morze Bałtyckie lub krócej Bałtyk jest morzem śródlądowym położonym w północnej Europie. Kontakt z Morzem Północnym (i oceanem światowym) jest zapewniony przez Cieśniny Duńskie (Sund, Mały Bełt i Wielki Bełt), Kattegat i Skagerrak. Jego powierzchnia razem z Kattegatem wynosi prawie 415,3... Więcej »

 • Wody śródlądowe i zasoby wodne Polski - geografia

  Wg Rocznika Statystycznego GUS w roku 2012 około 646 tys. hektarów gruntów pokrytych było w Polsce wodą - gł. przez powierzchniowe wody płynące i stojące (wody zajmowały więc ok. 2% całkowitej powierzchni kraju). Więcej »

Komentarze (3)
Wynik działania 5 + 2 =
..?
2019-03-27 19:56:54
I znowu pomyłka. TTwTT
..?
2019-03-27 19:55:50
Jak bym miała mówić o innych waszych pismach to były okej ale czasami jest tam zbyt dużo nauki.... Ale wciąż nie jest zła! :)
Tobiasz
2019-01-02 16:17:21
Ogólnie nie jest tak źle, ale do nauki jest to zbyt rozpisane.
Ostatnio komentowane
Ładnie napisane ale nie wiem czy młody umysł ogarnie tyle nowych pojęć. Myślę, że ...
Sandra Rydzewska • 2021-10-24 15:00:48
.
z • 2021-10-24 14:48:34
O
O • 2021-10-24 13:18:33
xd
twojstary • 2021-10-24 12:18:46
"Asymptoty to proste, do których wykres funkcji zbliża się dowolnie blisko ale nigdy ic...
Mich • 2021-10-24 10:21:02