Czynniki rozwoju rolnictwa - pozaprzyrodnicze i przyrodniczne - geografia - strona 2

żyzność – czyli zdolność do zaspakajania potrzeb roślin, urodzajność gleby, czyli zdolność gleby do wydawania plonu, zależy poza żyznością gleby od stosowanych zabiegów agrotechnicznych)
i warunki wodne (czasami wymagają melioracji wodnych – odwodnień lub nawodnień).

Do uwarunkowań pozaprzyrodniczych należą:
- poziom rozwoju społeczno-gospodarczego kraju lub regionu (ale też jego historia społeczno-gospodarcza),
- poziom urbanizacji i uprzemysłowienia (w tym rozwój branży przemysłu przetwarzających surowce rolne – przede wszystkim przemysłu spożywczego) kraju i regionu – ludność miast i przemysł to rynki zbytu produktów rolnictwa, przemysł dostarcza tez środków produkcji (maszyn rolniczych, nawozów sztucznych, środków ochrony roślin),
- dostępność komunikacyjną regionów produkcji rolnej (umożliwia tani wywóz produktów rolnych),
- wpływ rynku zbytu produktów rolnych,
- istnienie (lub nie) ośrodków badawczych nauk rolniczych i jednostek doradztwa rolnego,
- agropolityka (polityka rolna) państwa i organizacji ponadpaństwowych (np. Unii Europejskiej), której celem jest z jednej strony zabezpieczenie produkcji żywności dla ludności, z drugiej zaś utrzymanie stabilnych dochodów rolników przez wpływanie na wielkość produkcji, np. przez dopłacanie do odłogowania ziemi,
jak również wspieranie eksportu płodów rolnych.

Autor: dr Krzysztof Jarzyna z Instytutu Geografii UJK w Kielcach

Polecamy również:

 • Typy rolnictwa na świecie (rolnictwo ekstensywne, intensywne, pierwotne, tradycyjne i in.) - geografia

  Wyróżniając typy rolnictwa lub inaczej systemy rolniczego gospodarowania (i zaliczając produkcję rolniczą danego obszaru do określonego typu) uwzględniamy 3 główne kryteria: - cechy społeczne i własnościowe rolnictwa (związane z własnością ziemi uprawnej), - cechy produkcyjne rolnictwa (związane z... Więcej »

 • Rośliny żywieniowe

  Rośliny żywieniowe albo inaczej alimentacyjne lub spożywcze wykorzystywane są przez ludzi jako pożywienie. Spośród ponad 1,5 tys. uprawianych na świecie gatunków roślin żywieniowych około 50 uprawianych jest na skalę masową.Wyróżniamy wśród nich: rośliny zbożowe (ryż, pszenica,... Więcej »

 • Rośliny przemysłowe w Polsce i na świecie - przykłady

  Rośliny uprawne uprawiane jako surowiec produkcyjny zakładów oraz całych galęzi przemysłu to inaczej rośliny przemysłowe. Zaliczamy do nich:- rośliny oleiste (np. rzepak, słonecznik, olejowiec gwinejski), - rośliny włókniste (np. len, konopie siewne, bawełna), - niektóre rośliny okopowe (np.... Więcej »

 • Rośliny pastewne

  Rośliny uprawiane na paszę (pożywienie) dla zwierząt hodowlanych to inaczej rośliny pastewne. Część z nich jest również uprawiana jako rośliny żywieniowe i przemysłowe (np. ziemniak). Więcej »

 • Zwierzęta hodowlane na świecie - geografia

  Zwierzęta hodowlane to zwierzęta udomowione lub dzikie/nie udomowione (jeleniowate, zwierzęta futerkowe, strusie, krokodyle i inne), które są chowane (mają zapewnione pożywienie, schronienie oraz możliwość odpoczynku i  rozrodu) w gospodarstwach rolnych, na specjalistycznych fermach, w laboratoriach i w... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 4 =
Ostatnio komentowane
przeczytałam ziemniaki zamiast ziemianki
twój stary • 2022-01-16 19:26:37
ok
kasia • 2022-01-16 17:06:50
dziekuje
jan usz • 2022-01-16 16:19:55
witam polecam
Zbyszek • 2022-01-16 12:57:10
rr
a2 • 2022-01-15 13:25:09