Rośliny przemysłowe w Polsce i na świecie - przykłady

Rośliny uprawne uprawiane jako surowiec produkcyjny zakładów oraz całych galęzi przemysłu to inaczej rośliny przemysłowe.

Zaliczamy do nich:
- rośliny oleiste (np. rzepak, słonecznik, olejowiec gwinejski),
- rośliny włókniste (np. len, konopie siewne, bawełna),
- niektóre rośliny okopowe (np. ziemniak jako surowiec gorzelni – zakładów produkujących wysokoprocentowe alkohole, czy burak cukrowy przerabiany na cukier),
- rośliny lecznicze,
- rośliny olejkodajne,
- niektóre rośliny specjalne, takie jak tytoń, chmiel, kauczukowiec, czy wiklina.
Część z nich jest też klasyfikowana jako rośliny żywieniowe (rośliny oleiste, rośliny okopowe, a używki takie jak tytoń jako rośliny pseudospożywcze).

Surowce roślinne są oczywiście wykorzystywane przez przemysł spożywczy, ale z reguły nie traktujemy ich jako rośliny przemysłowe, ale rośliny żywieniowe (za wyjątkiem roślin przerabianych na etanol – zazwyczaj spożywany w postaci wysokoprocentowych alkoholi, ale też wykorzystywany w Brazylii jako paliwo, czy jako alkohol techniczny w przemyśle farmaceutycznym i jako rozpuszczalnik w przemyśle chemicznym). Rośliny włókniste dostarczają podstawowych surowców przemysłu włókienniczego. Oleje produkowane z roślin

Autor: dr Krzysztof Jarzyna z Instytutu Geografii UJK w Kielcach

Polecamy również:

 • Czynniki rozwoju rolnictwa - pozaprzyrodnicze i przyrodniczne - geografia

  Czynniki (albo inaczej uwarunkowania) rozwoju rolnictwa to warunki, które decydują o charakterze rolnictwa danego kraju i regionu. Więcej »

 • Typy rolnictwa na świecie (rolnictwo ekstensywne, intensywne, pierwotne, tradycyjne i in.) - geografia

  Wyróżniając typy rolnictwa lub inaczej systemy rolniczego gospodarowania (i zaliczając produkcję rolniczą danego obszaru do określonego typu) uwzględniamy 3 główne kryteria: - cechy społeczne i własnościowe rolnictwa (związane z własnością ziemi uprawnej), - cechy produkcyjne rolnictwa (związane z... Więcej »

 • Rośliny żywieniowe

  Rośliny żywieniowe albo inaczej alimentacyjne lub spożywcze wykorzystywane są przez ludzi jako pożywienie. Spośród ponad 1,5 tys. uprawianych na świecie gatunków roślin żywieniowych około 50 uprawianych jest na skalę masową.Wyróżniamy wśród nich: rośliny zbożowe (ryż, pszenica,... Więcej »

 • Rośliny pastewne

  Rośliny uprawiane na paszę (pożywienie) dla zwierząt hodowlanych to inaczej rośliny pastewne. Część z nich jest również uprawiana jako rośliny żywieniowe i przemysłowe (np. ziemniak). Więcej »

 • Zwierzęta hodowlane na świecie - geografia

  Zwierzęta hodowlane to zwierzęta udomowione lub dzikie/nie udomowione (jeleniowate, zwierzęta futerkowe, strusie, krokodyle i inne), które są chowane (mają zapewnione pożywienie, schronienie oraz możliwość odpoczynku i  rozrodu) w gospodarstwach rolnych, na specjalistycznych fermach, w laboratoriach i w... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 2 =
Ostatnio komentowane
Esa
Esa • 2022-01-21 07:10:34
b
b • 2022-01-20 22:38:51
Super
J • 2022-01-19 19:48:31
ok
k • 2022-01-19 18:05:54
No ok
Ktoś • 2022-01-19 17:29:47