Czynniki lokalizacji przemysłu - przykłady - geografia - strona 4

taniej energii elektrycznej (np. w hutnictwie aluminium – produkcja 1 tony aluminium z boksytów wymaga 18 tys. kWh energii elektrycznej, czyli kilka razy więcej niż miesięczne zużycie elektryczności przez przeciętną rodzinę, stąd huty aluminium w Norwegii, czy Islandii, posiadających tanią energię elektryczną z elektrowni wodnych);
- siła robocza (ważna jest jej ilość w danym regionie, kwalifikacje oraz poziom płac – działem przemysłu potrzebującym licznej, niewykwalifikowanej i taniej siły roboczej jest przemysł włókienniczy i odzieżowy, stąd jego zakłady w ostatnim dziesięcioleciu tworzyły się w Chinach, czy Bangladeszu);
- zaplecze naukowe, ważne zwłaszcza dla przemysłów zaawansowanej technologii, których zakłady powstają blisko ośrodków akademickich i badawczych (np. kalifornijska Silicon Valley wyrosła pod bokiem Uniwersytetu Stanforda), które dostarczają im kadry oraz laboratoriów badawczych (przemysł często współfinansuje prowadzone tam badania, których wynikiem są wdrażane w produkcji technologie);
- rynek zbytu – jego bliskość ważna jest dla zakładów produkujących towary szybko psujące się, popyt na które jest bardzo zmienny w czasie (np. przemysł mleczarski), produkują małe

Autor: dr Krzysztof Jarzyna z Instytutu Geografii UJK w Kielcach

Polecamy również:

 • Od rzemiosła do przemysłu - rozwój działalności przetwórczej

  Działalność przemysłowa nie jest pierwszym rodzajem działalności produkcyjnej nie związanej z rolnictwem. Rozwój przemysłu zapoczątkowany w połowie XVIII wieku był poprzedzony przez produkcję rzemieślniczą. Więcej »

 • Przemysł paliwowo-energetyczny na świecie

  Przemysł paliwowo-energetyczny jest gałęzią przemysłu zajmującą się wydobyciem surowców energetycznych i ich przetwarzaniem na paliwa i energię elektryczną. Więcej »

 • Przemysł metalurgiczny na świecie

  Jedną z najważniejszych gałęzi przemysłu jest przemysł metalurgiczny. Do działalności przemysłu metalurgicznego zaliczane jest:- wydobywanie rud metali (chociaż nie zawsze, zdarza się, że jako przemysł metalurgiczny rozumiemy tylko przerób tych rud),- ich wstępna obróbka (gł. wzbogacanie rud),-... Więcej »

 • Przemysł elektromaszynowy na świecie

  Przemysł elektromaszynowy (a w każdym razie niektóre jego branże) zaliczany jest do nowoczesnych gałęzi przemysłu, a stopień jego rozwoju jest wskaźnikiem poziomu rozwoju gospodarczego. W przemyśle elektromaszynowym wytwarzane produkty z reguły są znacznie przetworzone; produkcja tego przemysłu wymaga... Więcej »

 • Przemysł chemiczny na świecie

  Jedną z najważniejszych gałęzi współczesnego przemysłu jest przemysł chemiczny. Przemysł chemiczny jest kapitałochłonny, ale większość jego branży nie wymaga licznej siły roboczej – większość procesów technologicznych daje się więc łatwo zautomatyzować. Zakłady produkcyjne tego przemysłu... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 2 =
Ostatnio komentowane
po jakiego uda ktoś to wymyślał
czarnypjes • 2021-10-17 16:53:04
doobry artykuł
Jan Marcalik • 2021-10-15 16:22:46
XD
Xd • 2021-10-15 13:34:06
Es
Olek • 2021-10-15 13:30:44