Pośrednie dowody ewolucji – przykłady

Pośrednie dowody ewolucji opierają się na analizie porównawczej, czyli zestawieniu podobieństw i różnic w budowie współcześnie żyjących organizmów. Uzyskane w ten sposób dane są świadectwem na wspólne pochodzenie i ewolucję tych form. 

Dowody pośrednie to dane z zakresu:

1. anatomii porównawczej:

narządy homologiczne – są to narządy o wspólnym pochodzeniu, lecz odmiennym wyglądzie np. kończyny kręgowców (skrzydło ptaka, płetwa wieloryba, ręka człowieka), pokrycie ciała (sierść ssaków i pióra ptaków), różne formy liści (ciernie berberysu i liście spichrzowe cebuli), łodyg (bulwa ziemniaka i kłącze imbiru) i korzeni (korzeń spichrzowy marchwi i korzeń powietrzny storczyka).
Przeciwieństwem narządów homologicznych są narządy analogiczne, czyli takie, które pomimo podobnej budowy nie maja wspólnego pochodzenia np. skrzydło motyla i ptaka, oko głowonoga i kręgowca.

narządy szczątkowe – są to narządy, które w wyniku ewolucji, u niektórych organizmów uległy znacznej redukcji i nie spełniają już żadnej funkcji. Te same narządy u innych pokrewnych gatunków są potrzebne do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Narządem szczątkowym jest wyrostek robaczkowy i kość ogonowa człowieka.

atawizmy – są to cechy typowe dla przodków, które pojawiają się u wybranych, żyjących współcześnie organizmów np. nadmierne owłosienie ciała, czy dodatkowe brodawki sutkowe człowieka.

2. embriologiiporównanie zarodków niektórych grup systematycznych wykazuje
istnienie licznych podobieństw świadczących o ich pokrewieństwie. Wraz z rozwojem pojawiają się coraz większe różnice w budowie i funkcjonowaniu.

3. biochemii, genetyki – wszystkie formy żywe mają tak samo zbudowane podstawowe związki chemiczne (białka, kwasy nukleinowe), a organizmy ze sobą spokrewnione wykazuję dużo podobieństwo w przebiegu szlaków metabolicznych:

• ten sam uniwersalny trójkowy kod genetyczny obowiązuje u prawie wszystkich organizmów
• semikonserwatywna replikacja DNA występuje u wszystkich organizmów
• mitoza przebiega w ten sam lub bardzo zbliżony sposób we wszystkich komórkach eukariotycznych
• mitochondria mają podobną budowę i funkcje we wszystkich komórkach eukariotycznych

4. biogeografii – każdy gatunek powstał w określonym miejscu na kuli ziemskiej, następnie uległ rozprzestrzenieniu tworząc swój zasięg występowania.

relikt – organizm, który niegdyś miał szeroki zasięg występowania, a obecnie występuje na niewielkim obszarze np. świstak.

endemit – organizm o niewielkim zasięgu występowania, często unikatowy tylko dla jednego miejsca np. hatteria.

 

Polecamy również:

 • Bezpośrednie dowody ewolucji – przykłady

  Bezpośrednie dowody ewolucji są to kopalne formy wymarłych organizmów odnalezione w wyniku badań paleontologicznych. Ukazuję one zmiany jakie zaszły w organizmach w trakcie trwania ewolucji. Więcej »

 • Prawo Hardy’ego-Weinberga – wzór, zastosowanie

  Genetyka populacji jest dziedziną zajmującej się badaniem dziedziczności w obrębie populacji. Podstawowym jej założeniem jest prawo sformułowane niezależnie przez dwóch uczonych – angielskiego matematyka Hardy’ego i niemieckiego genetyka Weinberga, które od nazwisk odkrywców nazwano... Więcej »

 • Dryf genetyczny – efekt założyciela i efekt wąskiego gardła

  Dryf genetyczny to zjawisko, które zachodzi w obrębie małych populacji i polega na zmianie frekwencji (częstości występowania) alleli w populacji. Zmiana ta jest dziełem zdarzeń losowych, a nie działania mechanizmów doboru naturalnego, czy mutacji. Przyczyną wystąpienia dryfu... Więcej »

 • Dobór naturalny i dobór sztuczny – definicja, przykłady

  Dobór naturalny(selekcja naturalna) to jeden z mechanizmów ewolucji, który eliminuje osobniki o fenotypach, będących gorzej przystosowanych do panujących warunków. Cechy, które odpowiadają za lepsze dostosowanie organizmów do określonych warunków środowiskowych,... Więcej »

 • Specjacja – mechanizmy izoloacyjne

  Izolacja uniemożliwia przepływ genów miedzy populacjami, co prowadzi do powstania nowych gatunków, czyli specjacji. Typy izolacji: 1. Izolacja prezygotyczna – obejmuje mechanizmy, które zapobiegają zapłodnieniu komórki jajowej.... Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 2 + 2 =
super koki
2024-02-22 15:33:45
okokok
Ostatnio komentowane
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43
ok
• 2024-05-20 16:01:25