Bezpośrednie dowody ewolucji – przykłady

Bezpośrednie dowody ewolucji są to kopalne formy wymarłych organizmów odnalezione w wyniku badań paleontologicznych. Ukazuję one zmiany jakie zaszły w organizmach w trakcie trwania ewolucji.


Wyróżniamy:

skamieniałości – są to szczątki lub całe organizmy, a także ślady ich bytowania zachowane w skałach osadowych. Do skamienienia, czyli fosylizacji dochodzi w warunkach beztlenowych, które powstały w wyniku przykrycia martwych organizmów przez warstwy osadu. Najczęściej skamieniałościami są twarde tkanki takie jak zęby, kości, pancerze, muszle, czy skorupy. Rzadko zdarza się, aby fosylizacji ulegały także tkanki miękkie. Skamieniałościami są np. amonity, trylobity, konodonty, graptolity, szczątki szkieletu Archaeopteryxa (praptaka).

Skamieniała ryba
Skamieniała ryba/Daniel Miłaczewski (21.11.2005)/commons.wikimedia.org

odciski – są to odciśnięte fragmenty ciała roślin lub zwierząt zachowane pomiędzy dwoma warstwami skały osadowej. Odciskami mogą być zarówno twarde jak i miękkie tkanki. Najczęściej są to części organów roślin (np. liście paproci, skrzypów i widłaków), muszle mięczaków i pancerze skorupiaków. Zaliczamy tutaj także tropy, czyli odciski stóp zwierząt np. dinozaurów.

odlewy – powstają w wyniku uzupełnienia pustych przestrzeni w skale po skamieniałościach (które uległy rozkładowi i zostały wypłukane) przez wykrystalizowane minerały lub drobnoziarnisty osad. W ten sposób powstają odlewy oddające kształt zewnętrznych fragmentów ciała np. muszli mięczaków, czy pancerzy trylobitów. Odlewy wewnętrzne, czyli ośródki odwzorowują natomiast budowę wewnętrzną np. wnętrze puszki mózgowej, czy łodygi roślin.

formy przejściowe – są to wymarłe organizmy, które posiadały cechy charakterystyczne dla dwóch grup systematycznych np. ryb i płazów (Ichtiostega), czy gadów i ptaków (Archaeopteryx).

żywe skamieniałości – są to przedstawiciele wymarłych grup organizmów, które przetrwały do dnia dzisiejszego w nieznacznie zmienionej formie np. latimeria, hatteria, miłorząb dwuklapowy.

Polecamy również:

 • Pośrednie dowody ewolucji – przykłady

  Pośrednie dowody ewolucji opierają się na analizie porównawczej, czyli zestawieniu podobieństw i różnic w budowie współcześnie żyjących organizmów. Uzyskane w ten sposób dane są świadectwem na wspólne pochodzenie i ewolucję tych form.  Więcej »

 • Prawo Hardy’ego-Weinberga – wzór, zastosowanie

  Genetyka populacji jest dziedziną zajmującej się badaniem dziedziczności w obrębie populacji. Podstawowym jej założeniem jest prawo sformułowane niezależnie przez dwóch uczonych – angielskiego matematyka Hardy’ego i niemieckiego genetyka Weinberga, które od nazwisk odkrywców nazwano... Więcej »

 • Dryf genetyczny – efekt założyciela i efekt wąskiego gardła

  Dryf genetyczny to zjawisko, które zachodzi w obrębie małych populacji i polega na zmianie frekwencji (częstości występowania) alleli w populacji. Zmiana ta jest dziełem zdarzeń losowych, a nie działania mechanizmów doboru naturalnego, czy mutacji. Przyczyną wystąpienia dryfu... Więcej »

 • Dobór naturalny i dobór sztuczny – definicja, przykłady

  Dobór naturalny(selekcja naturalna) to jeden z mechanizmów ewolucji, który eliminuje osobniki o fenotypach, będących gorzej przystosowanych do panujących warunków. Cechy, które odpowiadają za lepsze dostosowanie organizmów do określonych warunków środowiskowych,... Więcej »

 • Specjacja – mechanizmy izoloacyjne

  Izolacja uniemożliwia przepływ genów miedzy populacjami, co prowadzi do powstania nowych gatunków, czyli specjacji. Typy izolacji: 1. Izolacja prezygotyczna – obejmuje mechanizmy, które zapobiegają zapłodnieniu komórki jajowej.... Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 1 + 5 =
Adraxer
2014-12-12 17:43:36
Przepraszam bardzo, ale w jaki sposób skamieniałości bezpośrednio potwierdzają teorię ewolucji? Przecież nie można dzięki nim bezpośrednio potwierdzić choćby wariacji, skamieniałości nie umieją mówić!
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43