Radiacja adaptacyjna – charakterystyka, przykłady

Radiacja adaptacyjna polega na powstaniu wielu form przystosowanych do życia w odmiennych warunkach. Dochodzi do niej, gdy jakaś grupa organizmów mająca wspólne pochodzenie rozprzestrzeni się na danym terenie zasiedlając różne nisze ekologiczne, do których się adaptuje. Radiacja nasila się szczególnie, gdy dochodzi do zajmowania nie zamieszkanych wcześniej środowisk (np. zasiedlanie nie odkrytych dotąd lądów) lub zwolnionej przestrzeni (np. na skutek wielkiego wymierania). Charakterystyczną cechą radiacji jest gwałtowne różnicowanie się form, które prowadzi do powstania nowego planu budowy, tak, że z jednej grupy pierwotnej (zazwyczaj gatunku) powstanie kilka nowych o odmiennych cechach. W radiacji organizmy niekiedy ulegają skrajnej specjalizacji (np. przystosowują się tylko do określonego źródła pokarmu), co stanowi dla nich duże niebezpieczeństwo. W przypadku zmian środowiskowych grozi im bowiem wyginiecie.

Klasycznym przykładem radiacji adaptacyjnej są zięby Darwina. Ptaki te po dotarciu do Wysp Galapagos zasiedliły inne nisze ekologiczne, w których napotkały różne źródła pokarmowe. To spowodowało, że zięby wykształciły różne kształty dziobów, jako przystosowanie do zaistniałych warunków życia.

Zięby Darwina
Zięby Darwina

Radiacji adaptacyjnej uległy też muszki owocowe i sierpodzioby na Hawajach oraz ryby pielęgnicowate w jeziorach afrykańskich. W szerszej skali o radiacji możemy mówić także w przypadku różnicowania się większych grup organizmów np. ssaków. 

Polecamy również:

 • Pośrednie dowody ewolucji – przykłady

  Pośrednie dowody ewolucji opierają się na analizie porównawczej, czyli zestawieniu podobieństw i różnic w budowie współcześnie żyjących organizmów. Uzyskane w ten sposób dane są świadectwem na wspólne pochodzenie i ewolucję tych form.  Więcej »

 • Bezpośrednie dowody ewolucji – przykłady

  Bezpośrednie dowody ewolucji są to kopalne formy wymarłych organizmów odnalezione w wyniku badań paleontologicznych. Ukazuję one zmiany jakie zaszły w organizmach w trakcie trwania ewolucji. Więcej »

 • Prawo Hardy’ego-Weinberga – wzór, zastosowanie

  Genetyka populacji jest dziedziną zajmującej się badaniem dziedziczności w obrębie populacji. Podstawowym jej założeniem jest prawo sformułowane niezależnie przez dwóch uczonych – angielskiego matematyka Hardy’ego i niemieckiego genetyka Weinberga, które od nazwisk odkrywców nazwano... Więcej »

 • Dryf genetyczny – efekt założyciela i efekt wąskiego gardła

  Dryf genetyczny to zjawisko, które zachodzi w obrębie małych populacji i polega na zmianie frekwencji (częstości występowania) alleli w populacji. Zmiana ta jest dziełem zdarzeń losowych, a nie działania mechanizmów doboru naturalnego, czy mutacji. Przyczyną wystąpienia dryfu... Więcej »

 • Dobór naturalny i dobór sztuczny – definicja, przykłady

  Dobór naturalny(selekcja naturalna) to jeden z mechanizmów ewolucji, który eliminuje osobniki o fenotypach, będących gorzej przystosowanych do panujących warunków. Cechy, które odpowiadają za lepsze dostosowanie organizmów do określonych warunków środowiskowych,... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 3 =
Ostatnio komentowane
ez
• 2024-05-20 17:04:26
ok
• 2024-05-20 16:01:25
slabiutko ogólniki
• 2024-05-19 14:36:56
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16
łatwe
• 2024-05-16 19:37:20