Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Regulaminie.
ZAMKNIJ X
Autor:
Drukuj
Drukuj
Rozmiar
AAA

Mimikra – przystosowanie ochronne

Jak organizmy walczą o przetrwanie?Przeziernik osowy mimikra

Mimikra występująca u zwierząt jest przystosowaniem ochronnym. W szczególności występuje u owadów. Jest to zjawisko, w którym zwierzę posiada zestaw cech takich jak: kształt ciała, ubarwienie lub zestaw zachowań, dzięki którym upodabnia się do gatunków innych zwierząt. W przypadku roślin wyróżnia się mimikrę seksualną, która oznacza, że kwiaty wypuszczane przez rośliny są podobne do samic zapylaczy. Samo określenie mimikra oznacza, że rośliny swoim wyglądem upadabniają się do elementów otoczenia.

Rodzaje mimikry

 1. Mimikra batesowska - polega na upodabnianiu się gatunków zwierząt niezdolnych do obrony do innych gatunków zwierząt, które posiadają takie cechy wyglądu, dzięki którym mogą się bronić przed drapieżnikami. Przykładem tego rodzaju mimikry jest przeziernik osowiec, który swoim wyglądem przypomina ose, jednak w rzeczywistości zaliczany jest do motyli.
 2. Mimikra mullerowska – w tym rodzaju dwa gatunki zwierząt wzajemnie się do siebie upodabniają. Sprzyja to zdobyciu przewagi nad drapieżnikiem, ponieważ podczas ataku ginie osobnik raz z jednego gatunku a raz z drugiego, wówczas procent straconych osobników w obu gatunkach ulega zmniejszeniu

Zobacz również

 • Pośrednie dowody ewolucji – przykłady

  Pośrednie dowody ewolucji opierają się na analizie porównawczej, czyli zestawieniu podobieństw i różnic w budowie współcześnie żyjących organizmów. Uzyskane w ten sposób dane są świadectwem na wspólne pochodzenie i ewolucję tych form. 

  Więcej
 • Bezpośrednie dowody ewolucji – przykłady

  Bezpośrednie dowody ewolucji są to kopalne formy wymarłych organizmów odnalezione w wyniku badań paleontologicznych. Ukazuję one zmiany jakie zaszły w organizmach w trakcie trwania ewolucji.

  Więcej
 • Prawo Hardy’ego-Weinberga – wzór, zastosowanie

  Genetyka populacji jest dziedziną zajmującej się badaniem dziedziczności w obrębie populacji. Podstawowym jej założeniem jest prawo sformułowane niezależnie przez dwóch uczonych – angielskiego matematyka Hardy’ego i niemieckiego genetyka Weinberga, które od nazwisk odkrywców nazwano prawem Hardy’ego-W...

  Więcej
 • Dryf genetyczny – efekt założyciela i efekt wąskiego gardła

  Dryf genetyczny to zjawisko, które zachodzi w obrębie małych populacji i polega na zmianie frekwencji (częstości występowania) alleli w populacji. Zmiana ta jest dziełem zdarzeń losowych, a nie działania mechanizmów doboru naturalnego, czy mutacji. Przyczyną wystąpienia dryfu jest zróżnicowan...

  Więcej
 • Dobór naturalny i dobór sztuczny – definicja, przykłady

  Dobór naturalny(selekcja naturalna) to jeden z mechanizmów ewolucji, który eliminuje osobniki o fenotypach, będących gorzej przystosowanych do panujących warunków. Cechy, które odpowiadają za lepsze dostosowanie organizmów do określonych warunków środowiskowych, są przekazywana potomstwu ...

  Więcej

Losowe zadania

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 3 =
Ostatnio komentowane
Pomylono kąty
dsf • 2020-06-22 16:11:37
wow
Kasia • 2020-06-17 11:55:30
jezu ale trudne
iwo • 2020-06-16 18:19:06
dzieki
halinka • 2020-06-15 11:00:28
Rzym podbity przez barbarzyńców powoli całkowicie zamierał. Styl romański jest uprosz...
Badacz wlotów i upadków cywilizacji • 2020-06-11 21:16:11