Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Regulaminie.
ZAMKNIJ X

Specjacja – mechanizmy izoloacyjne

Ostatnio komentowane
Tekst zapewne zredagowany przez historyka. Tak naprawdę nic na temat rewolucyjnych osiąg...
furiat • 2019-08-15 11:10:28
Szkoda że nie ma zdań a tak poza tym to fajna strona
Nie kumata862 • 2019-08-06 19:59:23
Sorry, ale to nie jest o tańcu śmierci, tylko o "Rozmowie..." w ogóle.
Andr • 2019-07-30 10:51:02
Mądre to
Zbyszek • 2019-07-27 08:44:21
Sekta według przeciwników stosowania tego terminu jest elementem pseudonauki, nie uznawa...
uczen Jezusa • 2019-07-30 10:16:33
Autor:
Drukuj
Drukuj
Rozmiar
AAA

Izolacja uniemożliwia przepływ genów miedzy populacjami, co prowadzi do powstania nowych gatunków, czyli specjacji.

Typy izolacji:

1. Izolacja prezygotyczna – obejmuje mechanizmy, które zapobiegają zapłodnieniu komórki jajowej. Wyróżniamy:

izolację ekologiczną – populacje zajmują różne nisze ekologiczne, w związku z czym nie kontaktują się ze sobą; wraz z upływem czasu następuje ich zróżnicowanie genetyczne

izolację etologiczną – organizmy należące do różnych gatunków nie krzyżują się za sobą, gdyż ze względu na różnice w zachowaniach godowych nie są dla siebie atrakcyjne płciowo

izolację mechaniczną – organizmy należące do różnych gatunków mają odmienną budową anatomiczną narządów rozrodczych, co uniemożliwia im kojarzenie się ze sobą

izolację gametyczną – plemniki samców mogą zapłodnić tylko komórki jajowe samic tego samego gatunku, bowiem obumierają w drogach rodnych samic gatunków blisko spokrewnionych

izolację czasową – populacje zamieszkują ten sam obszar, ale ich kwitnienie (rośliny) lub pora godowa (zwierzęta) przypada na inny czas

2. Izolacja postzygotyczna – obejmuje mechanizmy, które po powstaniu zygoty uniemożliwiają skuteczną reprodukcję:

nieprzerywalność zygot – komórka jajowa ginie zaraz po zapłodnieniu lub zygota obumiera w stadium embrionalnym
• młodociane osobniki nie dożywają wieku reprodukcyjnego

niepłodność mieszańców – w wyniku krzyżówek międzygatunkowych powstają mieszańce, które choć dożywają do wieku rozrodczego, nie mogą się rozmnażać, gdyż są sterylne

załamanie się pokolenia mieszańców – mieszańce są płodne i wydają potomstwo, które jednak nie przeżywa lub jest sterylne

 

Polecamy również:

 • Pośrednie dowody ewolucji – przykłady

  Pośrednie dowody ewolucji opierają się na analizie porównawczej, czyli zestawieniu podobieństw i różnic w budowie współcześnie żyjących organizmów. Uzyskane w ten sposób dane są świadectwem na wspólne pochodzenie i ewolucję tych form.  Więcej »

 • Bezpośrednie dowody ewolucji – przykłady

  Bezpośrednie dowody ewolucji są to kopalne formy wymarłych organizmów odnalezione w wyniku badań paleontologicznych. Ukazuję one zmiany jakie zaszły w organizmach w trakcie trwania ewolucji. Więcej »

 • Prawo Hardy’ego-Weinberga – wzór, zastosowanie

  Genetyka populacji jest dziedziną zajmującej się badaniem dziedziczności w obrębie populacji. Podstawowym jej założeniem jest prawo sformułowane niezależnie przez dwóch uczonych – angielskiego matematyka Hardy’ego i niemieckiego genetyka Weinberga, które od nazwisk odkrywców nazwano... Więcej »

 • Dryf genetyczny – efekt założyciela i efekt wąskiego gardła

  Dryf genetyczny to zjawisko, które zachodzi w obrębie małych populacji i polega na zmianie frekwencji (częstości występowania) alleli w populacji. Zmiana ta jest dziełem zdarzeń losowych, a nie działania mechanizmów doboru naturalnego, czy mutacji. Przyczyną wystąpienia dryfu... Więcej »

 • Dobór naturalny i dobór sztuczny – definicja, przykłady

  Dobór naturalny(selekcja naturalna) to jeden z mechanizmów ewolucji, który eliminuje osobniki o fenotypach, będących gorzej przystosowanych do panujących warunków. Cechy, które odpowiadają za lepsze dostosowanie organizmów do określonych warunków środowiskowych,... Więcej »

Komentarze (0)
2 + 1 =
echo $this->Html->script('core.min'); echo $this->Html->script('blockadblock.js'); echo $this->Html->script('fancybox/jquery.fancybox-1.3.4.min'); echo $this->Html->css('/js/fancybox/jquery.fancybox-1.3.4.min'); echo $this->Html->script('jnice/jquery.jNice', array('async' => 'async')); echo $this->Html->css('/js/jnice/jNice.min');