Specjacja – mechanizmy izoloacyjne

Izolacja uniemożliwia przepływ genów miedzy populacjami, co prowadzi do powstania nowych gatunków, czyli specjacji.

Typy izolacji:

1. Izolacja prezygotyczna – obejmuje mechanizmy, które zapobiegają zapłodnieniu komórki jajowej. Wyróżniamy:

izolację ekologiczną – populacje zajmują różne nisze ekologiczne, w związku z czym nie kontaktują się ze sobą; wraz z upływem czasu następuje ich zróżnicowanie genetyczne

izolację etologiczną – organizmy należące do różnych gatunków nie krzyżują się za sobą, gdyż ze względu na różnice w zachowaniach godowych nie są dla siebie atrakcyjne płciowo

izolację mechaniczną – organizmy należące do różnych gatunków mają odmienną budową anatomiczną narządów rozrodczych, co uniemożliwia im kojarzenie się ze sobą

izolację gametyczną – plemniki samców mogą zapłodnić tylko komórki jajowe samic tego samego gatunku, bowiem obumierają w drogach rodnych samic gatunków blisko spokrewnionych

izolację czasową – populacje zamieszkują ten sam obszar, ale ich kwitnienie (rośliny) lub pora godowa (zwierzęta) przypada na inny czas

2. Izolacja postzygotyczna – obejmuje mechanizmy, które po powstaniu zygoty uniemożliwiają skuteczną reprodukcję:

nieprzerywalność zygotkomórka jajowa ginie zaraz po zapłodnieniu lub zygota obumiera w stadium embrionalnym
• młodociane osobniki nie dożywają wieku reprodukcyjnego

niepłodność mieszańców – w wyniku krzyżówek międzygatunkowych powstają mieszańce, które choć dożywają do wieku rozrodczego, nie mogą się rozmnażać, gdyż są sterylne

załamanie się pokolenia mieszańców – mieszańce są płodne i wydają potomstwo, które jednak nie przeżywa lub jest sterylne

 

Polecamy również:

 • Pośrednie dowody ewolucji – przykłady

  Pośrednie dowody ewolucji opierają się na analizie porównawczej, czyli zestawieniu podobieństw i różnic w budowie współcześnie żyjących organizmów. Uzyskane w ten sposób dane są świadectwem na wspólne pochodzenie i ewolucję tych form.  Więcej »

 • Bezpośrednie dowody ewolucji – przykłady

  Bezpośrednie dowody ewolucji są to kopalne formy wymarłych organizmów odnalezione w wyniku badań paleontologicznych. Ukazuję one zmiany jakie zaszły w organizmach w trakcie trwania ewolucji. Więcej »

 • Prawo Hardy’ego-Weinberga – wzór, zastosowanie

  Genetyka populacji jest dziedziną zajmującej się badaniem dziedziczności w obrębie populacji. Podstawowym jej założeniem jest prawo sformułowane niezależnie przez dwóch uczonych – angielskiego matematyka Hardy’ego i niemieckiego genetyka Weinberga, które od nazwisk odkrywców nazwano... Więcej »

 • Dryf genetyczny – efekt założyciela i efekt wąskiego gardła

  Dryf genetyczny to zjawisko, które zachodzi w obrębie małych populacji i polega na zmianie frekwencji (częstości występowania) alleli w populacji. Zmiana ta jest dziełem zdarzeń losowych, a nie działania mechanizmów doboru naturalnego, czy mutacji. Przyczyną wystąpienia dryfu... Więcej »

 • Dobór naturalny i dobór sztuczny – definicja, przykłady

  Dobór naturalny(selekcja naturalna) to jeden z mechanizmów ewolucji, który eliminuje osobniki o fenotypach, będących gorzej przystosowanych do panujących warunków. Cechy, które odpowiadają za lepsze dostosowanie organizmów do określonych warunków środowiskowych,... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 1 =
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43