Biogeneza – definicja, etapy

Biogeneza – pochodzenie życia na Ziemi.

Hipotezy powstania życia na Ziemi:

teoria autogonii (samorództwa) – organizmy żywe powstały samorzutnie z martwej materii nieożywionej. Zwolennikiem hipotezy autogonii był Arystoteles, który twierdził, że m.in. muchy mogą powstać z mięsa, a myszy z brudnego siania. Stopniowo udowadniano niesłuszność tego podglądu, a ostatecznie jego istnieniu zaprzeczył Ludwik Pasteur, który dowiódł, że samorództwo nie zachodzi nawet w przypadku bakterii.

kreacjonizm – organizmy żywe pojawiły się na Ziemi w wyniku działania jakieś siły wyższej.

teoria panspermii kosmicznej – w przestrzeni kosmicznej istnieją zarodki życia, które wraz z pyłem kosmicznym są rozprzestrzeniane na gwiazdy i planety. Gdy trafią w odpowiednie miejsce rozwijają się w formy żywe. Według różnych naukowców zarodki życia są przesyłane przez promieniowanie świetlne, meteory, siły odpychania, a nawet nieznane cywilizacje. 

teoria życia pierwotnego – życie jest ruchem i istnieje na Ziemi od momentu jej powstania. W wyniku spadku temperatury na Ziemi część życia pierwotnego obumarła dając w ten sposób początek materii nieożywionej i ciałom żywym.

samoistna biogeneza – organizmy żywe powstały na drodze ewolucji z materii nieożywionej. Pierwotna atmosfera Ziemi składała się z amoniaku, wodoru, pary wodnej i metanu, a była pozbawiona tlenu. Miała silne właściwości redukujące, co sprzyjało powstawaniu pierwszych związków organicznych. Promieniowanie UV (docierało do Ziemi z powodu braku warstwy ozonowej) i wyładowania elektryczne mogły posłużyć jako źródło energii. W takich warunkach ze skroplonej pary wodnej powstawały praoceany. W środowisku tym dochodziło do syntezy aminokwasów, a z nich białek i kwasów nukleinowych.
W 1953 r. roku Miller i Urey przeprowadzili eksperyment, który miała na celu sprawdzenie jakie organiczne związki chemiczne mogą powstać ze związków nieorganicznych, w warunkach odpowiadających warunkom panujących na Ziemi w pierwotnej atmosferze. W warunkach laboratoryjnych badaczom udało się uzyskać aż 13 różnych aminokwasów.

Formy przedkomórkowe – twory, które dają początek praorganizmom:

hipoteza Oparina – w tzw. bulionie pierwotnym, czyli praoceanie bogatym w związki organiczne powstają koacerwaty. Są to pęcherzyki, które posiadają zdolność do pobierania substancji z roztworu zewnętrznego, wzrostu i podziału.
hipoteza Foxa – w gorących wodach wulkanicznych powstają mikrosfery, czyli kuliste twory, będące odpowiednikiem koacerwatów, które tworzą się w wyniku kondensacji aminokwasów. Mikrosfery posiadają właściwości katalityczne.

Polecamy również:

  • Teoria endosymbiozy – powstanie komórki eukariotycznej

    Teoria endosymbiozy to teoria wyjaśniająca powstanie komórek eukariotycznych. Zgodnie z tą hipotezą komórki Eukaryota powstały w wyniku endosymbiozy, czyli wniknięcia komórek Prokaryota do wnętrza komórek pra-Eukaryota. Od momentu połączenia się symbiotyczny... Więcej »

Komentarze (3)
Wynik działania 2 + 5 =
Ziemniam
2021-06-09 14:54:34
Na ogół to gołębie są okej
0987654321
2017-05-20 17:22:11
???
kutalomus
2017-05-18 18:09:35
hahaha :D
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
"Treść wiersza bezpośrednio nawiązuje też do istniejących wówczas, tajnych układó...
• 2024-07-02 05:43:44
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42