Kwasy nukleinowe

Kwasy nukleinowe to organiczne związki mające postać makrocząsteczek. Wyróżniamy dwa kwasy nukleinowe: deoksyrybonukleinowy – DNA i rybonukleinowy – RNA. Kwas DNA odpowiedzialny jest za przechowywanie informacji genetycznej oraz jej powielanie (przekazywanie z pokolenia na pokolenie). Kwas RNA uczestniczy natomiast w odczytywaniu informacji zawartej w materiale genetycznym. Wyróżniamy trzy rodzaje RNA: mRNA (informacyjny RNA) – przenosi informację dotyczącą budowy białka z jądra do cytoplazmy, tRNA (transportujący RNA) – w czasie biosyntezy białka przenosi aminokwasy z cytoplazmy do rybosomu, rRNA (rybosomalny RNA) – wchodzi w skład rybosomów.

Kwasy nukleinowe zbudowane są z podstawowych jednostek zwanych nukleotydami, które łącząc się ze sobą tworzą łańcuch polinukleotydowy. Każdy nukleotyd zbudowany jest z zasady azotowej, cukru pięciowęglowego (rybozy lub deoksyrybozy) i reszty fosforanowej.

Zasady azotowe to pierścieniowe związki organiczne zawierające azot. Dzielimy je na :
zasady purynowe (dwupierścieniowe) – adenina (A), guanina (G),
zasady pirymidynowe (jednopierścieniowe) - cytozyna (C), tymina (T), uracyl (U)

Dla kwasu DNA charakterystyczne są adenina, guanina, cytozyna i tymina, natomiast dla RNA adenina, guanina, cytozyna i uracyl. Zgodnie z zasadą komplementarności zasad adenina łączy się zawsze z tyminą (dwoma wiązaniami wodorowymi) a cytozyna z guaniną (trzema wiązaniami wodorowymi). Zasady azotowe łączą się z pentozami wiązaniami N-glikozydowymi (przy C1 pentozy) tworząc nukleozydy .

Nukleotydy powstają w wyniku przyłączenia reszt fosforanowych (przy C5 pentozy) do nukleozydów. Poszczególne nukleotydy połączone są wiązaniami fosfodiestrowymi, cząsteczki kwasów nukleinowych są więc liniowymi polimerami.

DNA ma strukturę dwuniciowej helisy (zbudowany jest z dwóch łańcuchów-nici owiniętych wokół własnej osi), RNA zbudowany jest z pojedynczej nici. 

 

 Porównanie budowy DNA i RNA

Porównanie budowy DNA i RNA/  Antilived, Fabiolib, Turnstep, Westcairo
(22.06.2010)/ http://www.accessexcellence.org/RC/VL/GG/rna2.php/
commons.wikimedia.org

  

 

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 3 =
Ostatnio komentowane
TO NIE JEST INTERPRETACJA. MOIM ZDANIEM NAJGORSZA INTERPRETACJA NA ŚWIECIE. MOJA P. OD PO...
ŻAŁOSNE • 2020-10-28 23:03:24
7y6yy
ytyio yguig • 2020-10-28 18:58:23
Tekst jest napisany z błędami. (lata panowania) Hammurabi nie zjednoczył pierwszy Samar...
Historyk • 2020-10-28 17:07:17
To jest 7.
Alice • 2020-10-28 11:43:13
hyggyy
jhfhftu • 2020-10-28 10:30:09