Rodzaje wiązań chemicznych i oddziaływań chemicznych

Wszystkie organizmy zbudowana są z określonych związków (organicznych i nieorganicznych). Atomy pierwiastków, które wchodzą w skład tych związków połączone są za pomocą różnych wiązań i oddziaływań chemicznych.

Wyróżniamy wiązania silne (wiązania kowalencyjne, jonowe) i wiązania słabe, zwane oddziaływaniami (oddziaływania wodorowe, siły van der Waalsa).

Wiązania kowalencyjne są to silne wiązania, które powstaje między atomami posiadającymi niesparowane elektrony walencyjne. Polegają na utworzeniu wspólnej pary elektronów (należącej do obu atomów). Wiązania te mogą występować miedzy tymi samymi (np. dwoma atomami węgla, wodoru czy tlenu) lub różnymi pierwiastkami (np. tlen i atomu wodoru w cząsteczce wody lub atom azotu i atomy wodoru w cząsteczce amoniaku). Jeśli w wiązaniu uwspólniona jest jedna para elektronów jest to wiązanie pojedyncze a gdy uwspólniona są dwie pary jest to wiązanie podwójne. Wiązanie kowalencyjne może być spolaryzowane (elektrony przesunięte są w kierunku jednego z atomów np. w cząsteczce wody) lub niespolaryzowane (wspólna para elektronów nie jest przesunięta w stronę żadnego z atomów).

Wiązanie kowalencyjne wodoru
Wiązanie kowalencyjne wodoru/Jacek FH(20.09.2006)/commons.wikimedia.org

 

Wiązania jonowe powstają między jonami o różnoimiennych ładunkach. Polegają na przeniesieniu elektronu od atomu mniej elektroujemnego do atomu bardziej elektroujemnego. Atom, który stracił elektron staje się kationem (dodatnio naładowanym), a który zyskał anionem (ujemnie naładowanym). Wiązania te występują najczęściej między metalem a niemetalem. Związki, w których występują wiązania jonowe zdolne są do dysocjacji, czyli rozpadu na wolne jony w środowisku wodnym.

Oddziaływania wodorowe powstają miedzy atomem wodoru związanym kowalencyjnie z atomem od dużej elektroujemności a atomem podsiadającym wolne pary elektronowe (występują np. miedzy cząsteczkami wody, białek, kwasów nukleinowych). 

 Międzycząsteczkowe wiązanie wodorowe w kwasach karboksylowych

Międzycząsteczkowe wiązanie wodorowe w kwasach karboksylowych

Siły van der Waalsa to bardzo słabe oddziaływania występujące między grupami chemicznymi (różniącymi się niewielkim, przeciwstawnym co do znaku ładunkiem elektrycznym), znajdującymi się w niewielkiej odległości od siebie.

Oddziaływania hydrofobowe powstają między fragmentami cząsteczek niepolarnych (np. w warstwie lipidowej błon komórkowych).

Polecamy również:

 • Budowa wody i znaczenie wody

  Woda jest nieorganicznym związkiem chemicznym będącym podstawowym składnikiem każdego organizmu. Stężenie wody w komórce zależy od wieku i aktywności organizmu (przeciętnie wynosi 60-70%). Najwięcej wody w organizmie człowieka znajduje się w płynach ustrojowych (w krwi i limfie), a najmniej w tkance... Więcej »

 • Sole mineralne

  Sole mineralne to nieorganiczne związki chemiczne, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmów żywych. Stanowią od 2 do 4 % suchej masy organizmu. Sole dzielimy na rozpuszczalne w wodzie (w soku komórkowym i płynach pozakomórkowych) i sole występujące w formie... Więcej »

 • Sacharydy

  Sacharydy (węglowodany, cukrowce) to zróżnicowana grupa związków organicznych składających się trzech pierwiastków: węgla, wodoru i tlenu.  Więcej »

 • Lipidy

  Lipidy (tłuszczowce) zbudowane są głównie z węgla, tlenu i wodoru. Są to związki organiczne nierozpuszczalne w wodzie, a rozpuszczalne w rozpuszczalnikach organicznych (m.in. w alkoholach, chloroformie i eterze). Więcej »

 • Białka - budowa, funkcje, klasyfikacja

  Białka są wielkocząsteczkowymi polimerami zbudowanymi z liniowo połączonych cząsteczek aminokwasów. Są nazywane cząsteczkami życia, gdyż budują wszystkie organizmy (ich obecność stwierdzono we wszystkich komórkach żywych, a nawet u wirusów) i odpowiadają za przebieg ich... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 1 =
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43