Lipidy

Lipidy (tłuszczowce) zbudowane są głównie z węgla, tlenu i wodoru. Są to związki organiczne nierozpuszczalne w wodzie, a rozpuszczalne w rozpuszczalnikach organicznych (m.in. w alkoholach, chloroformie i eterze).

Klasyfikacja lipidów:

1. Lipidy proste
• Tłuszcze właściwe
• Woski

2. Lipidy złożone
• Fosfolipidy
• Glikolipidy

3. Lipidy izoprenoidowe
• Steroidy (cholesterol, hormony płciowe)
• Karotenoidy (karoten, ksantofil)

Tłuszcze proste powstają po połączeniu alkoholu z kwasami tłuszczowymi.

Tłuszcze właściwe są estrami wyższych kwasów tłuszczowych i glicerolu. Możemy podzielić je na :

tłuszcze zwierzęce, które zazwyczaj mają konsystencję stałą (są estrami nasyconych kwasów tłuszczowych)

 Masło jest tłuszczem zwierzęcym
 Masło jest tłuszczem zwierzęcym

tłuszcze roślinne, które mają konsystencję ciekłą (są estrami nienasyconych kwasów tłuszczowych)


Oliwa
Oliwa jets tłusczem roślinnym/
Lemone (30.03.2006)/
commons.wikimedia.org

Woski są estrami wyższych kwasów tłuszczowych i długołańcuchowych alkoholi jednowodorotlenowych. Woski pokrywają włosy, pióra i skórę zwierząt oraz liście i owoce roślin.

Tłuszcze złożone powstają po połączeniu alkoholu z kwasami tłuszczowymi i z innymi związkami chemicznymi.

Fosfolipidy zawierające w swoim składzie resztę fosforanową budują błony komórkowe. Cząsteczka fospolipidu ma hydrofilowo-hydrofobowy charakter, dlatego w cząsteczkach wody łączy się w struktury przypominające micele, zwane dwuwarstwą lipidową.

Samoorganizacja fosfolipidów
 Samoorganizacja fosfolipidów:
sferyczne liposomy, micele i dwuwarstwa lipidowa

 

Glikolipidy zawierające w swoim składzie składnik cukrowy.

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 1 =
Ostatnio komentowane
które to interpretacja?
Sylwia • 2020-10-18 12:46:17
Dobre
Bartek • 2020-10-18 12:38:41
Dzięki
Siano • 2020-10-17 15:44:01
Szkoda, że ludzie, którzy coś wiedzą na temat edukacji - są usuwani..., a przychodzą...
Szkoda • 2020-10-15 06:56:27
Nie chcę mi sie tego uczyć :(
Ból życia • 2020-10-15 06:08:11