Sacharydy

Sacharydy (węglowodany, cukrowce) to zróżnicowana grupa związków organicznych składających się trzech pierwiastków: węgla, wodoru i tlenu.  

Klasyfikacja sacharydów:

monosacharydy (jednocukry, cukry proste) – zawierają kilka (3-7) atomów węgla połączonych ze sobą. Zawierają liczne grupy hydroksylowe oraz grupę aldehydową (-COH) lub karbonylowa (=CO) utworzoną przez jeden z atomów węgla. Monosacharydy mogą występować w formie łańcuchowej lub pierścieniowej (forma tą powstaje na skutek połączenie grupy aldehydowej z jedną z grup hydroksylowych i wytworzenia wewnętrznego wiązania w cząsteczce).

Do monosacharydów zaliczamy:
triozy – aldehyd 3-fosfoglicerynowy
pentozy – ryboza, deoksyryboza
heksozy – glukoza, fruktoza, galaktoza

Kryształki cukru spożywczego(buraczanego) sacharoza

Kryształki cukru spożywczego(buraczanego)

disacharydy (dwucukry) – powstają przez połączenie wiązaniem glikozydowym dwóch cząsteczek cukrów prostych (grupa karbonylowa jednej cząsteczki reaguje z grupą hydroksylową drugiej). Sacharoza powstaje przez połączenie glukozy i fruktozy, maltoza przez połączenie glukozy i galaktozy, a laktoza przez połączenie dwóch cząsteczek glukozy. 

Sacharoza pozyskiwana z buraków (cukier buraczany) i trzciny cukrowej (cukier trzcinowy) stosowana jest jako cukier spożywczy.

Różne rodzaje cukru spożywczego, sacharydy - sacharoza
Różne rodzaje cukru spożywczego


oligosacharydy – zbudowane są z 3-10 cząsteczek jednocukrów. Występują głównie u roślin (np. rafinoza w nasionach bawełny); często są elementami glikoprotein i glikolipidów.

polisacharydy – są to polimery o łańcuchowej budowie nierozpuszczalne w wodzie. Wśród polisacharydów wyróżniamy możemy m.in.: skrobię, glikogen, celulozę i chitynę.

Funkcje sacharydów:

• stanowią materiał energetyczny (glukoza jest biopaliwem);
• stanowią materiał zapasowy (glikogen u człowieka i zwierząt, skrobia u roślin);
• są składnikiem budulcowym ścian komórkowych roślin (celuloza) i grzybów (chityna);
• ryboza i deoksyryboza, są składnikiem kwasów nukleinowych - RNA i DNA przez co uczestniczą w pełnionych przez nie funkcjach (m.in. ekspresji genów i modyfikacji białek);
• oligosacharydy są elementami glikoprotein i glikolipidów przez co ułatwiają pełnienie przez nich funkcji receptorowych w błonach biologicznych;
• heparyna hamuje proces krzepnięcia krwi;

Polecamy również:

Komentarze (1)
Wynik działania 4 + 3 =
K
2020-11-19 11:06:46
Maltoza to połączenie glukozy z glukozą, a Laktoza to połączenie glukozy z galaktozą
Ostatnio komentowane
żoną Jaroslawa Iwaszkiewicza była pisarka i tłumaczka Anna Iwaszkiewiczowa z domu Lilp...
Iwona • 2021-07-19 18:40:47
"Oda do radości" to utwór Beethovena. Schiller napisał "Do Radości".
Germanista • 2021-07-10 02:59:47
Zgromadzenie Narodowe (Konwent) nie było "rządem rewolucyjnym", a parlamentem.
Andrzej • 2021-07-06 08:15:34
Czy naprawdę nie dało się tego bardziej spłycić? Gdzie jest drugi syn? Ten który p...
Andrzej Koraben • 2021-06-30 11:34:39
Ciekawe jak daleko czasowo sięgają Politycy. 2050 ? Czyli doprzodu do tyłu 2023. Grolsz...
Nick Radek • 2021-06-27 07:22:58