Ochrona ptaków

Obecnie w Polsce pod ochroną jest większość gatunków ptaków, z wyjątkiem najbardziej pospolitych (tj. np. gołębie, sroki, gawrony, wrony, kaczka krzyżówka czy gęś gęgawa) oraz ptaków łownych (tj. kuropatwa, bażant, jarząbek i słonka). Należy pamiętać o tym, że w okresie lęgowym również ptaki pospolite i łowne są objęte ochroną.


Do ptaków chronionych z Polsce zaliczamy:

1. Alki – wszystkie gatunki (m.in. alczyk, alka);

2. Bekasowate – wszystkie gatunki z wyjątkiem słonki (m.in. batalion, bekasik, biegus arktyczny, biegus krzywodzioby, biegus mały, biegus malutki, biegus morski, biegus płaskodzioby, biegus płowy, biegus rdzawy, biegus zmienny, brodziec piskliwy, brodziec plamisty, brodziec pławny, brodziec śniady, dubelt);

3. Bocian biały i bocian czarny;

4. Chruściele – wszystkie gatunki z wyjątkiem łyski (m.in. derkacz, kokoszka);

5. Głuszcowate (m.in. cietrzew, głuszec);

6. Czaplowate – wszystkie gatunki z wyjątkiem czapli siwej (m.in. bączek, bąk, czapla biała, czapla modronosa, czapla nadobna, czapla purpurowa);

7. Dropie – wszystkie gatunki (drop);

8. Dudek;

9. Dzięcioły – wszystkie gatunki (m.in. dzięcioł białogrzbiety, dzięcioł białoszyi, dzięcioł czarny, dzięcioł duży, dzięcioł średni, dzięcioł trójpalczasty, dzięcioł zielonoszyi, dzięcioł zielony, dzięciołek);

10. Gołębie – wszystkie gatunki z wyjątkiem gołębia grzywacza i gołębia miejskiego skalnego (m.in. siniak, turkawka);

12. Jastrzębiowate – wszystkie gatunki (m.in. bielik, błotniak stawowy, błotniak stepowy, błotniak zbożowy, jastrząb, orzeł cesarski, orzeł stepowy, orzeł przedni, orzełek, sęp płowy, sęp kasztanowaty);

13. Jerzyki – wszystkie gatunki (m.in. jerzyk, jerzyk alpejski);

14. Kaczkowate – wszystkie gatunki z wyjątkiem: cyraneczki, czernicy, gęgawy, gęsi białoczelnej, gęsi zbożowej, głowienki, krzyżówki (m.in. bernikla białolica, bernikla obrożna, bernikla rdzawoszyja, bielaczek, birginiak, cyranka, czerniczka, edredon);

15. Kormoran czubaty i kormoran mały;

16. Kraska;

17. Kukułka;

18. Kulon;

19. Lelek kozodój;

20. Mewy – wszystkie gatunki z wyjątkiem mewy białogłowej i mewy srebrzystej (m.in. mewa blada, mewa cienkodzioba, mewa czarnogłowa, mewa mała, mewa pospolita);

21. Nury – wszystkie gatunki (m.in. nur białodzioby, nur czarnoszyi, nur rdzawoszyi);

22. Ostrygojad;

23. Pelikan kędzierzawy i pelikan różowy;

24. Perkozy – wszystkie gatunki (perkoz dwuczuby, perkoz rdzawoszyi, perkoz rogaty, perkozek);

25. Płomykówka;

26. Przepiórka;

27. Puszczykowate – wszystkie gatunki (m.in. uszatka, uszatka błotna, włochatka, sowa śnieżna, sowa jarzębata);

28. Rybitwy – wszystkie gatunki (m.in. rybitwa białoczelna, rybitwa białoskrzydła, rybitwa białowąsa, rybitwa czarna, rybitwa czubata);

29. Rybołów;

30. Siewkowate – wszystkie gatunki (m.in. czajka stepowa, czajka towarzyska, sieweczka rzeczna, sieweczka pustynna, sieweczka obrożna, sieweczka morska, siewka złota);

31. Sokołowate – wszystkie gatunki (m.in. białozór, drzemlik, sokół wędrowny, sokół skalny);

32. Szablodziób;

33. Szczudłak;

34. Szczygieł;

35. Wróblowe – wszystkie gatunki z wyjątkiem chronionych częściowo: gawrona, kruka, sroki, czarnowrona, wrony (m.in. wróbel, mazurek);

36. Wydrzyki – wszystkie gatunki (m.in. wydrzyk długosterny, wydrzyk ostrosterny, wydrzyk tęposterny);

37. Zimorodek;

38. Żołna;

39. Żuraw;

Polecamy również:

 • Budowa i szkielet ptaka

  Ptaki mają opływowe ciało, które składa się z głowy, szyi, tułowia, skrzydeł oraz kończyn dolnych. Głowa ptaków jest zakończona rogowym dziobem powstałym z przekształconych szczęk. W zależności od trybu życia i sposobu zdobywania pokarmu dzioby... Więcej »

 • Układ krwionośny i oddychanie ptaków

  Patki posiadają zamknięty układ krwionośny. Składa się on z dwóch obiegów krwi: dużego i małego (płucnego). Budową przypomina układ krwionośny gadów. Zmiany następują w sercu. Serce składa się z dwóch przedsionków (prawego i lewego)... Więcej »

 • Układ pokarmowy, wydalniczy i nerwowy ptaków

  Układ pokarmowy ptaków składa się z bezzębnej jamy gębowej, gardzieli, przełyku, wola, dwuczęściowego żołądka i jelita (do którego w przednim odcinku uchodzi trzustka i wątroba) zakończonego kloaką. Więcej »

 • Rozmnażanie i rozwój ptaków

  Wszystkie ptaki są rozdzielnopłciowe. Zapłodnienie jest wewnętrzne, choć tylko nieliczne samce posiadają narząd kopulacyjny wynicowany z kloaki. Więcej »

 • Przystosowanie ptaków do lotu

  1. Aerodynamiczny kształt ciała pomaga w pokonaniu oporu powietrza;2. Przekształcenie kończyn przednich w skrzydła, które tworzą powierzchnię lotną; Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 4 =
Ostatnio komentowane
.
• 2024-02-24 12:28:53
Dziękuję za szczegółowy wykaz wraz z opisem.
• 2024-02-23 13:00:06
okokok
• 2024-02-22 15:33:45
OK
• 2024-02-21 20:23:35
dziękuję bardzo ratujecie mnie
• 2024-02-21 19:08:12