Współczesne systemy polityczne - WOS

Współczesne systemy polityczne, choć powstałe na bazie starych ustrojów i zasad, to jednak trochę różnią się pod względem akcentowania określonych czynników. Najważniejszym zadaniem państwa jest ochrona interesu społecznego i praw naturalnych jednostki. Uznaje się, że to państwo służy obywatelom a nie odwrotnie, zatem to suwerenność ludu, a nie suwerenność monarchii ma przewagę.

Nowoczesne systemy polityczne ostatecznie ukształtowały się po I wojnie światowej – były nimi przede wszystkim system demokracji parlamentarnej, system autorytarny oraz totalitarny (ustroje totalitarne upadły po II wojnie światowej, natomiast systemy autorytarne nadal utrzymują się w niektórych państwach, np. w Singapurze). Aktualnie zdecydowanie dominuje na świecie system parlamentarny.

Chcąc wyznaczyć najważniejsze cechy określające charakter współczesnych systemów politycznych warto wskazać na: 1. zeświecczenie sfery politycznej, 2. suwerenność wewnętrzna i zewnętrzna, 3. pełnienie różnego rodzaju funkcji przez wyspecjalizowanych, kompetentnych obywateli, 4. racjonalny, świecki system wartości, 5. Funkcjonowanie państwa na podstawie umowy społecznej miedzy ludnością i władzą.

Współczesne systemy polityczne – przykłady

System parlamentarno-gabinetowy: Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Polska, Szwecja
System prezydencki: Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, republiki południowoamerykańskie
System półprezydencki: Grecja, Rumunia, Portugalia, Francja, Finlandia
Monarchie: Watykan, Wielka Brytania, Norwegia, Dania, Szwecja, Hiszpania
Republiki: Francja, Niemcy, Włochy, Czechy, Chorwacja.

Polecamy również:

 • System (ustrój) polityczny Stanów Zjednoczonych - WOS

  Stany Zjednoczone Ameryki Północnej są państwem federalnym, w skład którego wchodzi 50 autonomicznych stanów oraz tzw. Dystrykt Kolumbia z Waszyngtonem. Możemy również wymienić kilka terytoriów, które są terenami stowarzyszonymi z USA, będą to: Wyspy Marshalla, Federacja... Więcej »

 • System polityczny (ustrój) Wielkiej Brytanii - WOS

  Wielka Brytania jest państwem, pod względem terytorialnym, opartym na unii realnej, którą tworzą Anglia, Szkocja, Walia oraz Irlandia Północna. Formalnie tworzy jednolite państwo unitarne z ustrojem zdecentralizowanym. Istniejącym ustrojem politycznym jest monarchia parlamentarna, w zakresie... Więcej »

 • System (ustrój) polityczny Francji - WOS

  V Republikę Francuską ustanowiono w 1958 roku, opiera się ona przede wszystkim na nowej konstytucji (uchwalonej również w 1958 r.), która mówi, że Francja jest socjalną i laicką republiką, opartą na systemie mieszanym. Więcej »

 • System (ustrój) polityczny Szwajcarii - WOS

  Szwajcaria jest przykładem państwa z obowiązującym systemem parlamentarno-komitetowym. Obowiązuje system zgromadzenia, tj. nadrzędności parlamentu. Szwajcaria jest krajem federacyjnym, w którego skład wchodzi 26 nienaruszalnych podmiotów (kantonów i półkantonów). Kantony mają... Więcej »

 • System (ustrój) polityczny Niemiec - WOS

  Niemcy posiadają status demokratycznej republiki federalnej o kanclersko-parlamentarnym systemie władzy. W skład federacji wchodzi 16 krajów związkowych zwanych landami, z których każdy posiada własny rząd i parlament (zwany landtagiem), których szerokie kompetencje precyzuje ustawa... Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 3 + 3 =
nati
2023-03-22 16:43:19
super materiał!
Ostatnio komentowane
Uczycie dzieci głupot powtarzacie te same teorie wykrzywionej zakłamanej historii
• 2024-06-20 16:36:24
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43