System (ustrój) polityczny Rosji - WOS

Obecny system polityczny w Federacji Rosyjskiej funkcjonuje stosunkowo krótko, uformował się zaledwie 22 lata temu. Upadek Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR) w 1991 r. rozpoczął w Rosji nowy okres, wówczas to zaczęto przygotowywać projekt nowej konstytucji. Jej ostateczna wersja uchwalona została w grudniu 1993 roku.

Rosja jest federacją, na którą składa się z 21 republik, 46 obwodów, 9 krajów, 4 okręgi autonomiczne, żydowski obwód autonomiczny oraz dwa miasta o znaczeniu federalnym (Moskwa i Sankt Petersburg). Wyżej wymienione części posiadają własne organy władzy, ustawodawstwo, statut lub konstytucję, ale nie mają statusu państwowego, nie są zatem niezależne.

Konstytucja Federacji Rosyjskiej wyraźnie uprzywilejowaną, nadrzędną rolę przyznała prezydentowi, który wymieniony jest w niej przed tak ważnymi organami władzy jak Zgromadzenie Federalne i rząd, jest faktyczną głową państwa. Posiada bardzo szeroki zakres kompetencji – może zarządzić wybory do Dumy Państwowej, przedłożyć jej projekty ustaw a także rozwiązać ją, powoływać i odwoływać na wniosek premiera ministrów i wiceministrów. Jednym z najważniejszych przywilejów prezydenta Rosji jest prawo do wydawania dekretów i rozporządzeń, nie podlegających kontroli parlamentu. Usunięty z urzędu może być tylko na podstawie zarzutów o zdradę stanu przedstawionych przez Dumę lub w wyniku popełnienia potwierdzonego przez Sąd Najwyższy ciężkiego przestępstwa. Od 1991 r. do chwili obecnej w Federacji Rosyjskiej funkcję prezydenta pełnili: Borys Jelcyn, Władimir Putin, Dmitrij Miedwiediew i od maja 2012 r. ponownie Władimir Putin.

Drugim istotnym filarem władzy jest Zgromadzenie Federalne (parlament), składa się z dwóch izb: Rady Federacji i Dumy Państwowej. Wyższa izba, czyli Rada Federacji stanowi reprezentację wszystkich składowych państwa, wchodzi w jej skład po dwóch reprezentantów z każdego podmiotu. Z kolei Duma Państwowa składa się z 450 deputowanych, wybieranych co 4 lata w powszechnych i bezpośrednich wyborach. Zarówno Rada Federacji, jak i Duma posiadają prawo inicjatywy ustawodawczej, ograniczoną funkcję kontrolną, ponadto mogą powoływać i odwoływać prezesa Banku Centralnego oraz Rzecznika Praw Człowieka. Duma, mimo że jest izbą niższą posiada więcej kompetencji niż Rada, może wyrazić wotum zaufania lub wotum nieufności dla kandydata prezydenta na premiera oraz wysunąć w stosunku do prezydenta akt oskarżenie o zdradę.

Głównym organem władzy wykonawczej jest Rząd Federacji Rosyjskiej (składa się z premiera, jego zastępców oraz ministrów), który kieruje polityką gospodarczą i społeczną. Organ ten jest mocno uzależniony od prezydenta, ma on bowiem prawo do dowolnego powoływania i odwoływania członków rządu.

Ostatnim samodzielnym i niezależnym filarem władzy jest system sądów powszechnych – tworzą go Sąd Konstytucyjny, Sąd Najwyższy oraz sądy arbitrażowe. Jednak za praworządność konstytucyjną całego systemu odpowiada wyłącznie Sąd Konstytucyjny. Sąd Najwyższy odpowiada za sprawy cywilne i karne.

Polecamy również:

 • System (ustrój) polityczny Stanów Zjednoczonych - WOS

  Stany Zjednoczone Ameryki Północnej są państwem federalnym, w skład którego wchodzi 50 autonomicznych stanów oraz tzw. Dystrykt Kolumbia z Waszyngtonem. Możemy również wymienić kilka terytoriów, które są terenami stowarzyszonymi z USA, będą to: Wyspy Marshalla, Federacja... Więcej »

 • System polityczny (ustrój) Wielkiej Brytanii - WOS

  Wielka Brytania jest państwem, pod względem terytorialnym, opartym na unii realnej, którą tworzą Anglia, Szkocja, Walia oraz Irlandia Północna. Formalnie tworzy jednolite państwo unitarne z ustrojem zdecentralizowanym. Istniejącym ustrojem politycznym jest monarchia parlamentarna, w zakresie... Więcej »

 • System (ustrój) polityczny Francji - WOS

  V Republikę Francuską ustanowiono w 1958 roku, opiera się ona przede wszystkim na nowej konstytucji (uchwalonej również w 1958 r.), która mówi, że Francja jest socjalną i laicką republiką, opartą na systemie mieszanym. Więcej »

 • System (ustrój) polityczny Szwajcarii - WOS

  Szwajcaria jest przykładem państwa z obowiązującym systemem parlamentarno-komitetowym. Obowiązuje system zgromadzenia, tj. nadrzędności parlamentu. Szwajcaria jest krajem federacyjnym, w którego skład wchodzi 26 nienaruszalnych podmiotów (kantonów i półkantonów). Kantony mają... Więcej »

 • System (ustrój) polityczny Niemiec - WOS

  Niemcy posiadają status demokratycznej republiki federalnej o kanclersko-parlamentarnym systemie władzy. W skład federacji wchodzi 16 krajów związkowych zwanych landami, z których każdy posiada własny rząd i parlament (zwany landtagiem), których szerokie kompetencje precyzuje ustawa... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 3 =
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
"Treść wiersza bezpośrednio nawiązuje też do istniejących wówczas, tajnych układó...
• 2024-07-02 05:43:44
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42