Warunki efektywności grupy

Warunkami efektywności grupy nazwiemy kryteria, jakie powinna spełniać określona grupa społeczna, by efektywnie, tj. skutecznie działała. Najważniejszymi warunkami, bez których żadna grupa społeczna nie jest w stanie dobrze funkcjonować, są zdolność jednoznacznego wyznaczenia celów grupy oraz umiejętność współpracy w grupie. Pierwsza z tych zdolności warunkuje istnienie grupy, ponieważ grupa nieposiadająca sprecyzowanych celów istnienia nie jest spójna, nie występują w niej więzi będące w stanie utrzymać ją przy życiu. Natomiast, jeśli chodzi o drugą z tych umiejętności, ona z kolei pozwala na rozwój grupy i zapobiega wewnętrznym konfliktom, które dezintegrują ją od wewnątrz. Bez zdolności współpracy, dochodzenia do konsensusu zachodzą bardzo duże rozbieżności wśród członków grupy, które mogą spowodować rozerwanie więzi w grupie.

Grupa społeczna będzie również prężnie działała, jeśli działania podejmowane przez jej członków będą jednolite, nierozbieżne. Jeśli któryś z członków grupy posiada inną wizję grupy i podejmuje działania odmienne od celów wyznaczonych przez ogół członków, to automatycznie następuje wewnętrzny konflikt interesów, często prowadzący do rozpadu grupy. W takich przypadkach przydatne jest również zjawisko konformizmu, którego stosowanie pozwala na utrzymanie określonych zasad funkcjonowania. Właśnie istnienie wspomnianych zasad funkcjonowania grupy, czyli norm, to kolejny warunek efektywności grupy. Bez systemu nakazów i zakazów, wskazówek postępowania zwykle dochodzi do rozprężenia w łonie grupy, a czasem nawet do jej rozpadu. Wreszcie jako warunek sprawność grupy możemy także wymienić zdolność do zaspokajania potrzeb swoich członków.

 

Polecamy również:

 • Warunki tworzenia grup społecznych

  Na utworzenie grupy społecznej wpływają dwa czynniki. Są nimi:- styczność – im bliżej pod względem geograficznym znajdują się dwie jednostki, tym większe prawdopodobieństwo, że dojdzie między nimi do interakcji – spotkania, rozmowy. Więcej »

 • Więzi społeczne - definicja, etapy powstawania - WOS

  Więziami społecznymi nazywamy relacje łączące jednostkę z grupą, zbiorowością lub inną jednostką. Są to wszelkie styczności, zależności, wzajemne oddziaływania, stosunki społeczne. Czynnikami łączącymi, które powodują powstawanie między jednostkami więzi są: świadomość przynależności do grupy,... Więcej »

 • Rodzaje grup społecznych - charakterystyka, przykłady - WOS

  Można wyróżnić osiem rodzajów grup społecznych ze względu na podane niżej kryteria: 1. Ze względu na wielkość grupy dzielimy na: małe, duże... Więcej »

 • Cechy grupy społecznej - WOS

  O istnieniu grupy społecznej możemy mówić wówczas, jeśli grupa ludzi posiada następujące cechy: 1. jest połączona wspólnymi więziami; Więcej »

 • Sposoby kierowania grupą społeczną - WOS

  Można rozróżnić trzy modele kierowania grupą: 1. autokratyczny – przywódca decyduje sam, określa jakie będą cele grupowe i jakie czynności będzie wykonywać grupa w związku z ich realizacją. Jego rola polega na wydawaniu rozkazów i poleceń, często stosuje kary. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 5 =
Ostatnio komentowane
jd
tak • 2021-09-26 18:53:47
5+1
jek • 2021-09-26 16:27:01
9+10=21
A • 2021-09-26 14:54:26
hh
ja • 2021-09-26 14:53:03
aha
sram • 2021-09-26 14:47:23