Uczynki miłosierne względem duszy - strona 3

u chrześcijan i przypomina, że na wiele okoliczności człowiek nie ma wpływu. Chrystus sam zwrócił się w jednym z błogosławieństw do strapionych: „Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni” (Mt 5,4). Pocieszanie jest pewnym rodzajem jałmużny do jakiej człowiek jest zobowiązany wobec bliźnich.

Urazy chętnie darować – Chrystus podkreślał w swoim nauczaniu, że miłość bliźniego nie powinna mieć żadnych granic. Należy miłować nawet nieprzyjaciół i każdemu darować nawet największe winy. Tak właśnie postąpił Jezus, wstawiając się na krzyżu za swoich prześladowców: „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią” (Łk 23,34). Bóg przebacza tylko tym, którzy sami potrafią przebaczać: „Podobnie uczyni Ojciec wasz niebieski jeśli ktoś z was z serca nie przebaczy swemu bratu”( Mt 21,35). Zło rodzi bowiem następne zło, jeśli nie ma miejsca na przebaczenie. Przebaczenie jest zatem jedyną drogą walki ze złem. Przebaczenie nie jest jednak równoznaczne z zapomnieniem doznanych krzywd, co podkreślał Jan Paweł II w książce „Pamięć i tożsamość”: Zła nie da się zapomnieć, można je tylko przebaczyć.

Przykrych cierpliwie znosić – ten uczynek miłosierdzia jest jednym z najtrudniejszych

Polecamy również:

 • Główne prawdy wiary

  1) Jest jeden Bóg. 2) Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, a za zło karze. 3) Są trzy Osoby Boskie : Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. 4) Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia. 5) Dusza ludzka jest nieśmiertelna. 6) Łaska Boska jest... Więcej »

 • 10 przykazań Bożych

  Samo słowo Dekalog wywodzi się z języku greckiego klasycznego i znaczy „dziesięć słów”. Owo „dziesięć słów” Bóg objawił na świętej górze Mojżeszowi i całemu narodowi wybranemu. Są to zatem słowa samego Boga. Zostały spisane w Księdze Wyjścia (Wj 20,1-17) i w... Więcej »

 • Przykazanie miłości Boga i bliźniego

  Przykazania miłości to dwa przykazania, które według tradycji chrześcijańskiej zostały ustanowione przez Jezusa Chrystusa: przykazanie miłości Boga i miłości bliźniego (tj. każdego człowieka). Występowały one już w Torze, czyli najstarszej części Starego Testamentu. Więcej »

 • 8 błogosławieństw

  8 błogosławieństw stanowi streszczenie doskonałości chrześcijańskiej. Są one wskazówkami jak należy działać i jaką postawę przyjąć, aby wejść do Królestwa Bożego. Zostały wygłoszone przez Jezusa podczas Kazania na Górze i spisane przez św. Mateusza w jego Ewangelii (Mt 5, 3-11). Więcej »

 • 7 grzechów głównych

  Siedem grzechów głównych to grzechy, które tradycyjnie uważane są za źródło wszystkich innych grzechów, błędów i wad. Należą do nich: 1. Pycha, 2. Chciwość, 3. Nieczystość, 4. Zazdrość, 5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, 6. Gniew, 7. Lenistwo. Więcej »

Komentarze (6)
Wynik działania 4 + 1 =
Gruba
2020-11-13 13:07:49
Super nice
Galam
2020-11-13 11:43:06
Gdyby nie to, nie miałbym co w życiu robić
MrKuba73
2020-11-13 11:34:57
Pozdrawiam 1B z ZST w Radomiu
kubsoo
2020-05-16 10:27:20
po co to komu
Xd
2020-03-03 19:22:57
Muszę się tego nauczyć
Lopek
2019-05-14 16:57:07
Nie lubię religi
Ostatnio komentowane
tak
\bartuniko • 2021-10-27 16:05:35
ok
proboszcz oskor • 2021-10-27 12:57:22
git
Głupi jasio • 2021-10-26 23:37:32
a jeśli liczba protonów=60 a liczba neutronów=100 to będzie nad??
xd • 2021-10-26 17:52:41
super tekst
mojnickt • 2021-10-26 17:35:48