Symbole Ducha Świętego

Woda jest symbolem działania Ducha Świętego w sakramencie chrztu. Jest znakiem ponownych narodzin człowieka, narodzin do życia Bożego. Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, [aby stanowić] jedno Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem (1Kor 12,13). Duch Święty jest również identyfikowany z wodą, która wypływa z przebitego boku Chrystusa na krzyżu (J 19,34). W Ewangelii św. Jana pojawia się metafora Ducha jako wody żywej, która tryska w człowieku ku życiu wiecznemu.

Innym symbolem Ducha Świętego jest namaszczenie olejem. Jest ono znakiem sakramentu bierzmowania. Pierwszym namaszczeniem dokonanym przez Ducha było namaszczenie Jezusa. To właśnie Duch ustanawia Jezusa Chrystusem, czyli Mesjaszem: Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego (Mt 1,18). Przez Ducha Świętego Jezus uzdrawia, a przede wszystkim zmartwychwstaje.

Ogień jest symbolem energii dzieł Ducha. Duch Święty przekształca wszystko, co zechce. Prorok Eliasz powstał jak ogień, a słowo jego płonęło jak pochodnia (Syr 48,1). Jan Chrzciciel zapowiada Jezusa jako Tego, który chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem (Łk 3,16). Duch manifestuje się również pod postacią ognia w dniu Pięćdziesiątnicy.

W objawieniach Ducha Świętego pojawiają się również obłok i światło. Taka manifestacja występuje już w Starym Testamencie np. we fragmencie dotyczącym pobytu Mojżesza na Synaju: Gdy zaś Mojżesz wstąpił na górę, obłok ją zakrył (Wj 24,15). Duch Święty zjawia się na pod postacią obłoku również na Górze Przemienienia (Łk 9, 34-35). W ten sam sposób Duch objawia się także podczas Wniebowstąpienia Jezusa.

Kolejnym symbolem jest pieczęć. Jest ona bliska symbolowi namaszczenia. Wyraża ona niezatarte znamię owego namaszczenia i teolodzy odwołują się do niej, kiedy mówią o sakramentach, które nie mogą zostać powtórzone.

Symbolem Ducha Świętego jest również ręka, gdyż to poprzez włożenie rąk jest udzielany Duch Święty: Wtedy więc wkładali [Apostołowie] na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego (Dz 8,17).

Palec również jest symbolem Ducha, ponieważ Jezus palcem Bożym wyrzuca złe duchy (Łk 11, 20). W Hymnie "Przybądź Duchu Święty" Duch jest wprost określany jako "palec prawicy Ojca".

Duch Święty pojawia się w czasie chrztu Jezusa pod postacią gołębicy: A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast6 wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego (Mt 3,16). Ten sam symbol pojawia się po potopie, kiedy Noe wypuszcza gołębicę, aby ta zbadała, czy ziemia ponownie nadaje się do zamieszkania. To przedstawienie Ducha jest najczęściej używane w ikonografii.

Polecamy również:

 • Dary Ducha Świętego

  Dary Ducha Świętego są dyspozycjami, które sprawiają, że człowiek wiedzie życie moralne i jest posłuszny Boga. Traktuje się je jako uzupełnienie cnót. Więcej »

 • Owoce Ducha Świętego

  Owoce to doskonałości, które Duch Święty kształtuje w człowieku. Po owocach człowiek poznaje, że Duch jest obecny w jego życiu i sercu. Więcej »

 • Grzechy przeciwko Duchowi Świętemu

  W swoim nauczaniu Jezus przekazał ludziom, że grzech przeciwko Duchowi Świętemu jako jedyny nie będzie nikomu odpuszczony. Więcej »

 • Zesłanie Ducha Świętego

  Zesłanie Ducha Świętego to wydarzenie, które zostało zapowiedziane przez Jezusa Chrystusa. Nastąpiło dziewięć dni po Jego Wniebowstąpieniu i pięćdziesiątego dnia po Jego Zmartwychwstaniu. Zostało opisane w Dziejach Apostolskich. Więcej »

Komentarze (2)
Wynik działania 5 + 1 =
placek
2017-09-12 15:21:53
na religje
Yanoo70
2017-06-06 18:51:11
Po co to komu
Ostatnio komentowane
@Mariola - dziękujemy za zwrócenie uwagi, wpis został poprawiony. Pozdrawiamy :)
• 2024-04-16 07:36:55
Co za wstyd pomyśleć, że ja nie istnieje.
• 2024-04-12 15:30:23
supier
• 2024-04-11 18:27:13
bardzo pomocne
• 2024-04-09 17:22:24
Bardzo przydatne!
• 2024-03-24 16:49:06