Grzechy przeciwko Duchowi Świętemu

W swoim nauczaniu Jezus przekazał ludziom, że grzech przeciwko Duchowi Świętemu jako jedyny nie będzie nikomu odpuszczony:

Dlatego powiadam wam: Każdy grzech i bluźnierstwo będą odpuszczone ludziom, ale bluźnierstwo przeciwko Duchowi nie będzie odpuszczone. Jeśli ktoś powie słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone, lecz jeśli powie przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie mu odpuszczone ani w tym wieku, ani w przyszłym. (Mt 12,31-32)

Podobny zapis znajduje się w Ewangelii św. Marka (Mk 3, 28-30) i Łukasza (Łk 12,10). Słowa te są odpowiedzią na zarzut faryzeuszy: On tylko przez Belzebuba, władcę złych duchów, wyrzuca złe duchy (Mt 12,24).

Kościół rozwinął ten wątek w teologii i wyróżnił poniższą listę grzechów przeciwko Duchowi Świętemu:

1. Grzeszyć zuchwale w nadziei Miłosierdzia Bożego.

Czyli grzeszyć świadomie w przekonaniu, że skoro Bóg jest miłosierny, to i tak mi wybaczy.

2. Rozpaczać albo wątpić o łasce Bożej.

Jest zwątpieniem w potęgę Boga i jego moc wybaczania grzechów, a tym samym w zbawienie.

3. Sprzeciwiać się uznanej prawdzie chrześcijańskiej.

Wiążę się z odrzuceniem Pisma Świętego lub Tradycji Kościoła oraz lekceważeniem dogmatów wiary chrześcijańskiej.

4. Bliźniemu Łaski

Polecamy również:

 • Symbole Ducha Świętego

  Woda, Namaszczenie, Ogień, Obłok, Światło, Pieczęć, Ręka, Palec, Gołębica.  Więcej »

 • Dary Ducha Świętego

  Dary Ducha Świętego są dyspozycjami, które sprawiają, że człowiek wiedzie życie moralne i jest posłuszny Boga. Traktuje się je jako uzupełnienie cnót. Więcej »

 • Owoce Ducha Świętego

  Owoce to doskonałości, które Duch Święty kształtuje w człowieku. Po owocach człowiek poznaje, że Duch jest obecny w jego życiu i sercu. Więcej »

 • Zesłanie Ducha Świętego

  Zesłanie Ducha Świętego to wydarzenie, które zostało zapowiedziane przez Jezusa Chrystusa. Nastąpiło dziewięć dni po Jego Wniebowstąpieniu i pięćdziesiątego dnia po Jego Zmartwychwstaniu. Zostało opisane w Dziejach Apostolskich. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 1 =
Ostatnio komentowane
dodawanie
mrkesg • 2021-12-02 12:08:28
nice
Katto • 2021-12-01 09:44:14
To super że nagle Rz zmienia się w Rs bez żadnego powodu :/
Anonim • 2021-11-28 11:37:17
Git
Franek to nie ja • 2021-11-27 17:22:35
Spoko
Kowal • 2021-11-24 18:52:36