Owoce Ducha Świętego

Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Poznacie ich po ich owocach. Czy zbiera się winogrona z ciernia albo z ostu figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo wydać złych owoców ani złe drzewo wydać dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. A więc: poznacie ich po ich owocach. (Mt 7,15-20)

Owoce to doskonałości, które Duch Święty kształtuje w człowieku. Po owocach człowiek poznaje, że Duch jest obecny w jego życiu i sercu.

Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim [cnotom] nie ma Prawa.(Ga 5,22)

W Liście do Galatów wymienionych zostało dziewięć owoców Ducha. Z kolei w Katechizmie Kościoła Katolickiego dwanaście:

miłość, wesele, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wspaniałomyślność, łaskawość, wierność, skromność, wstrzemięźliwość, czystość. (KKK 1832)

Miłość jest tym owocem, który sprawia, że człowiek kieruje się w życiu szczęściem i dobrem innych ludzi, a nie własnym. Chrześcijanin działa bezinteresownie na rzecz swoich bliźnich.

Radość to owoc, który wypływa z przeświadczenia bliskości Boga i komunii z Nim.

Pokój to owoc, który polega na zjednoczeniu i przyjaźni zarówno z Bogiem, jak i bliźnimi. Człowiek, który wydaje ten owoc, jest wolny od zła moralnego i potrafi żyć z innymi.

Cierpliwość objawia się jako spokojne znoszenie wszelkich niedogodności życia, cierpień i trosk. Jest oznaką zaufania Bogu i miłości do niego oraz do całego jego stworzenia.

Uprzejmość jest owocem, który sprawia, że człowiek właściwie zachowuje się w stosunku do drugiego człowieka. Jest w stanie przezwyciężyć swój egoizm i ambicję.

Dobroć to docenianie w bliźnim jego zalet i milczenie o jego słabościach, jeśli nie zachodzi konieczność wyjawienia ich. Należy dobrze mówić o drugim człowieku i nie czynić wobec niego nic złego. Człowiek dobry chce pomagać innym ludziom.

Wierność to owoc, który manifestuje się poczuciem obowiązku, odpowiedzialności. Człowiek, którego cechuje wierność jest konsekwentny i logiczny w swoich czynach.

Łagodność jest owocem dzięki któremu człowiek trzyma na wodzy swoją grzeszną naturę, nie wznieca konfliktów i utrzymuje zgodę z bliźnimi.

Opanowanie pozwala chrześcijaninowi na powściągliwość w wydawaniu sądów dotyczących bliźniego. Pozwala uporządkować emocje i powstrzymać gniew przed pochopnym wymierzeniem kary.

Polecamy również:

 • Symbole Ducha Świętego

  Woda, Namaszczenie, Ogień, Obłok, Światło, Pieczęć, Ręka, Palec, Gołębica.  Więcej »

 • Dary Ducha Świętego

  Dary Ducha Świętego są dyspozycjami, które sprawiają, że człowiek wiedzie życie moralne i jest posłuszny Boga. Traktuje się je jako uzupełnienie cnót. Więcej »

 • Grzechy przeciwko Duchowi Świętemu

  W swoim nauczaniu Jezus przekazał ludziom, że grzech przeciwko Duchowi Świętemu jako jedyny nie będzie nikomu odpuszczony. Więcej »

 • Zesłanie Ducha Świętego

  Zesłanie Ducha Świętego to wydarzenie, które zostało zapowiedziane przez Jezusa Chrystusa. Nastąpiło dziewięć dni po Jego Wniebowstąpieniu i pięćdziesiątego dnia po Jego Zmartwychwstaniu. Zostało opisane w Dziejach Apostolskich. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 1 =
Ostatnio komentowane
xdxd jestem taka sigma ze to szok pyr jala
• 2024-04-17 09:06:00
xd
• 2024-04-16 17:58:56
@Mariola - dziękujemy za zwrócenie uwagi, wpis został poprawiony. Pozdrawiamy :)
• 2024-04-16 07:36:55
Co za wstyd pomyśleć, że ja nie istnieje.
• 2024-04-12 15:30:23
supier
• 2024-04-11 18:27:13