Oblicz jaki procent objętościowy substratów zawierała mieszanina przed reakcją

Przeprowadzono silnie egzoenergetyczną reakcję mieszaniny wodoru z tlenem o całkowitej objętości 110 dm3. Po zakończeniu reakcji przeprowadzono analizę powstałego produktu i stwierdzono, że oprócz pary wodnej znajduje się również domieszka tlenu. Po rozdzieleniu gazów z mieszaniny poreakcyjnej otrzymano 20 dm3 tlenu zmierzonych w tych samych warunkach temperatury i ciśnienia, co mieszanina reakcyjna. Oblicz jaki procent objętościowy wodoru i tlenu zawierała mieszanina przed reakcją. Wyniki podaj z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
12.06.2020 17:00

Zapisujemy równanie reakcji:

2 H2 + O2 → 2 H2O

Ze stechiometrii reakcji wynika, że w danych warunkach ciśnienia i temperatury 2 objętości wodoru reagują z 1 objętością tlenu, dając 2 objętości pary wodnej. Z treści zadania wiemy, że w mieszaninie poreakcyjnej znajdowało się 20 dm3 tlenu, zatem użyto go w reakcji w nadmiarze. Zapisujemy proste równanie zgodne ze stechiometrią reakcji – 2x objętości wodoru reagują z x+20 objętości tlenu:

2x + (x+20) = 110

2x + x = 110 – 20

3x = 90

x = 30

Po rozwiązaniu równania wiadomo, że w mieszaninie przed reakcją znajdowało się 60 dm3 wodoru i 50 dm3 tlenu. Obliczamy skład procentowy mieszaniny:

v%O2 = 50/110 ×100% = 45,45%

v%H2 = 60/110 ×100% = 54,55%

Odpowiedź: Mieszanina gazów przed reakcją składała się w 45,45% z tlenu i 54,55% z wodoru.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 4 + 4 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza