Kto jest moim bliźnim? - strona 2

dotyczy wszystkich ludzi, to po powrocie z niewoli babilońskiej pojawiła się wśród Żydów tendencja do zawężania go wyłącznie do synów narodu wybranego. Taki stan utrzymał się do czasów Jezusa. Wówczas za bliźnich nie uznawano nawet pewnych grup, które wierzyły w Jahwe: Samarytan, grzeszników i osób nieznających wystarczająco dobrze Prawa. W takich okolicznościach nauka Jezusa jawiła się jako pewna nowość, choć samo przykazanie miłości bliźniego znalazło się już w Księdze Kapłańskiej (Kpł 19,18).

Jezus zapytany przez jednego z faryzeuszów o to, które przykazanie w Prawie jest przykazaniem największym, odpowiedział:

Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy. (Mt 22,37-40)

Przez śmierć Jezusa, który na krzyżu odkupił grzechy ludzkości, wszyscy stali się przybranymi dziećmi Bożymi; wszyscy mają tego samego Ojca – Ojca, którym jest sam Bóg. Dlatego też chrześcijanie używają zwrotu „brat” i „siostra” odnośnie każdego człowieka, bez względu czy istnieje pokrewieństwo

Polecamy również:

 • Stworzony na obraz i podobieństwo

  Wszystkie stworzenia są w pewnym stopniu podobne do Boga, jednak w szczególny sposób człowiek, który został stworzony na obraz i podobieństwo Boże. Więcej »

 • Wolna wola

  Bóg stworzył człowieka jako istotę rozumną i obdarzoną wolną wolą. Wolną wolą nazywa się władzę decydowania o samym sobie, określania siebie oraz możliwość podejmowania samodzielnie decyzji, wyborów dotyczących biegu wydarzeń, działania bądź niedziałania. Człowiek posiada tę zdolność, gdyż... Więcej »

 • Natura człowieka

  Człowiek, jako stworzenie Boga, musi być stworzeniem dobrym. Mówiąc jednak o naturze ludzkiej, sprawa staje się bardziej skomplikowana. Ludzie, jako jedyne stworzenia, zostali bowiem ukonstytuowani w przyjaźni z Bogiem, w stanie świętości i sprawiedliwości, aby móc uczestniczyć w Jego życiu. Więcej »

 • Moralność czynów ludzkich i uczuć

  Prawo moralne jest dziełem Boga; Jego ojcowskim pouczeniem. Wyznacza człowiekowi drogi, zasady postępowania, które mają go zaprowadzić do szczęścia. Równocześnie zakazuje tego co złe, czyli tego co odwraca człowieka od Pana. Więcej »

 • Powołanie człowieka

  Powołaniem człowieka jest poznawanie i miłowanie Boga, gdyż wyłącznie w Bogu człowiek może osiągnąć szczęście,  którego szuka i pragnie. Przymierze, komunia z Bogiem jest głównym celem życia człowieka. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 4 =
Ostatnio komentowane
Łatwo
bynio • 2021-12-05 15:42:03
T
Jack • 2021-12-05 13:16:14
ok
Shrek • 2021-12-04 18:50:37
Tak
skal • 2021-12-04 16:21:06
dlaczego tu nie ma właściwości tylko sam opis?!
Makłowicz • 2021-12-03 18:06:28