Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Regulaminie.
ZAMKNIJ X
Autor:
Drukuj
Drukuj
Rozmiar
AAA

Kościół rzymskokatolicki w Polsce - doktryna - strona 2

Rzymskokatolickiego reguluje Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r.

Najmniejszą i podstawową jednostką administracyjną w Kościele Rzymskokatolickim jest parafia, którą kieruje proboszcz. Kilka bądź kilkanaście sąsiednich parafii tworzy z kolei dziekanat, którym kieruje dziekan. Od dekanatu większą jednostką organizacyjną Kościoła Rzymskokatolickiego jest diecezja (biskupstwo), którą zarządza biskup. Diecezje tworzą prowincję kościelną, tzw. metropolię, na której czele stoi arcybiskup (metropolita).

Arcybiskup gnieźnieński jest automatycznie Prymasem Polski. Sam tytuł prymasa nie daje jednak w Kościele rzymskokatolickim żadnej władzy rządzenia. Prymasi pełnią najczęściej wyłącznie funkcje reprezentacyjne. W Polsce zachowują honorowe pierwszeństwo wśród biskupów. Obecnym prymasem Polski jest abp Józef Kowalczyk, a jego poprzednikiem był abp Henryk Muszyński.

Na szczeblu krajowym najwyższą jednostką organizacyjną Kościoła Rzymskokatolickiego jest Konferencja Episkopatu będąca zgromadzeniem biskupów. Owo zgromadzenie odbywa się przynajmniej raz w roku, a także wtedy, gdy domagają się tego szczególne okoliczności. Celem zebrania biskupów jest zaplanowanie wspólnych działań i inicjatyw

Zobacz również

 • Kościół greckokatolicki w Polsce - doktryna

  Kościół Greckokatolicki (Kościół bizantyjsko-ukraiński) zaliczany jest do grona katolickich Kościołów wschodnich. Powstał w wyniku unii brzeskiej podpisanej w 1596 r. pomiędzy Stolicą Apostolską i większością prawosławnych władyków na synodzie w Brześciu Litewskim.

  Więcej
 • Kościół neounicki w Polsce - doktryna

  Kościół Neounicki to Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-słowiańskiego. Powstał na ziemiach polskich w 1924 r., ale jego historia sięga XVI w. Wówczas w 1596 r. na synodzie w Brześciu Stolica Apostolska nawiązała z władykami prawosławnymi porozumienie, na mocy którego doszło do połączenia Cerkwi ...

  Więcej
 • Kościół ormiański w Polsce - doktryna

  Kościół ormiański (armeński) jest jednym z kościołów wschodnich. Legenda głosi, że został założony w 39 r. przez dwóch apostołów –Judę Tadeusza i Bartłomieja. Na podstawie źródeł historycznych uznaje się jednak, że Ormianie przyjęli chrześcijaństwo w IV w. na skutek działalności g...

  Więcej
 • Kościół polskokatolicki - doktryna

  Kościół Polskokatolicki należy do rodziny Kościołów Starokatolickich Unii Utrechckiej. Wyłonił się z Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego, powstałego w 1897 roku w Stanach Zjednoczonych.

  Więcej
 • Kościół Starokatolicki Mariawitów w RP - doktryna

  Kościół Starokatolicki Mariawitów wyodrębnił się z polskiego Kościoła rzymskokatolickiego w 1906 roku. Powodem tego rozdziału był brak akceptacji ze strony polskich hierarchów oraz papieża dla działalności Zgromadzenia Kapłanów Mariawitów, które powstało wskutek objawienia Dzieła Wielkie...

  Więcej

Losowe zadania

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 5 =
Ostatnio komentowane
KKKK
MISTRZ • 2020-04-03 14:45:57
d
d • 2020-04-03 13:15:01
n
bn • 2020-04-03 12:55:19
super
xxgosiaxx123456 • 2020-04-03 11:05:11
Prawie jakbym widział to, czego nie uczyłem się w szkole średniej, a być może to jes...
Aleksander • 2020-04-03 10:40:04